ความพอใจในการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์กองกิจการนิสิต

ความพอใจในการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์กองกิจการนิสิต
ดีมาก
83  32.9%
ควรปรับปรุง
80  31.7%
ดี
50  19.8%
ปานกลาง
24  9.5%
น้อย
15  6%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  252
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 08 มกราคม 2013 เวลา 10:54 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2019 เวลา 18:37 น.


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ความพอใจในการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์กองกิจการนิสิต