ความพอใจในการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์กองกิจการนิสิต

ความพอใจในการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์กองกิจการนิสิต
ดีมาก
83  32.7%
ควรปรับปรุง
81  31.9%
ดี
50  19.7%
ปานกลาง
24  9.4%
น้อย
16  6.3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  254
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 08 มกราคม 2013 เวลา 10:54 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020 เวลา 18:42 น.


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ความพอใจในการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์กองกิจการนิสิต