ความพอใจในการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์กองกิจการนิสิต

ความพอใจในการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์กองกิจการนิสิต
ดีมาก
83  33.3%
ควรปรับปรุง
78  31.3%
ดี
50  20.1%
ปานกลาง
24  9.6%
น้อย
14  5.6%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  249
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 08 มกราคม 2013 เวลา 10:54 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2019 เวลา 14:07 น.


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ความพอใจในการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์กองกิจการนิสิต