ความพอใจในการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์กองกิจการนิสิต

ความพอใจในการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์กองกิจการนิสิต
ดีมาก
79  33.1%
ควรปรับปรุง
75  31.4%
ดี
49  20.5%
ปานกลาง
22  9.2%
น้อย
14  5.9%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  239
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 08 มกราคม 2013 เวลา 10:54 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10:56 น.


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ความพอใจในการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์กองกิจการนิสิต