เพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สดุดีพระเกียรติ
แผ่นผไทใครกัน พืชพรรณสมบูรณ์ดี  คนของใครอารี มิตรไมตรีทั้งพารา
ท่านผู้ใดเพียรทำ ตรากตรำทุกทุกทิวา  คู่ของใครโสภา  ล้ำสุดาในสกล
หากผู้ใด รู้ว่าใคร จงแจ้งยุบล  อ๋อ..พระภูมิพล พระโพธิ์ทองแห่งผองชาวไทย
จุ่งพระองค์สำราญ ตระการพระยศเกรียงไกร ขอพระรัตนตรัย คุ้มพระชนม์ยืนยิ่งนาน.เพลงพระราชนิพนธ์ "เกษตรศาสตร์" *
เขียวธงขจี ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น
สถานเรียนเกษตรนั้น เราผูกพันบูชา
เขียวนาป่าไพร แผนดินถิ่นไทยไพบูลย์หนักหนา
เพราะไทยผลิตค้า ทุกแหล่งฟ้าหล้าอิ่มเอม
(หญิง) แม้นเหนื่อยกายใจสำราญ เสร็จกิจการงานเกษตรเกษม
ล้วนปรีเปรมนำวิชา สร้างชาติสร้างตนรวมแรงรวมใจ
จะจงรักจอมจักริน อีกแดนแผ่นดินทำกินเก็บผล
พระคุณเกษตรล้น รักเปี่ยมท้นดวงจิตเอย
* เพลงพระราชนิพนธ์ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๙ และได้โปรดเกล้าฯ ให้นายประเสริฐ ณ นคร แต่งคำร้อง


เกษตรสามัคคี
มาซิมาเกษตรศาสตร์ มาตรหมายใจไมตรี ร่วมใจรักสามัคคีกันชั่วฟ้า
เขียวขจีดำรงองค์พิรุณนาคา นั่นคือตราที่รักจริงยิ่งหัวใจ
เกษตร เกษตร เป็นแรงหนึ่งชูชาติไทย เกษตร เกษตร พร้อมใจรักกันไว้มั่นคง
งานของเรา เราทำ เป็นผลนำดำรง ให้ชาติคงอยู่วัฒนาไปชั่วกาล
เรียนและทำนำไทย ให้วิไลยืนนาน ต่างสมานสามัคคีพี่น้องเอย
แผ่นดินไทยไทยทำเกษตรนำทางประเทือง พี่น้องไทยรุ่งเรืองเปรมปรีดิ์
เพิ่มพูนทรัพย์ในดินสินที่ในน้ำทวี ใช้ความรู้ที่มีให้เกิดผล
เหนื่อยกายใจทนเอา เกษตรเรายอมพลีตน ตรากตรำกรำแดดฝน ทนไป
ชาติไทยและคนไทย นั้นเจริญรุดหน้าไกลเพราะเราเกษตรได้ช่วยชาติเอยมาร์ชเกษตร
เกษตรศาสตร์เรา    หนักเบาเรารู้สู้ทน
เกษตรเข้าผจญ    ต่างคนเร่งรุกบุกไป
จิตใจเกษตรเข้มแข็ง   ร่วมแรงร่วมกายร่วมใจ
เกษตรประกอบกิจใด   พร้อมใจร่วมกัน
เกษตรศาสตร์เรา    หนักเบาเรารักสู้ทำ
เกษตรศาสตร์เข้าประจำ ตรากตรำงานทุกสิ่งอัน
เกียรตินำเกษตรเฟื่องฟู   พวกเราศิษย์ครูเดียวกัน
เกษตรร่วมใจฝ่าฟัน   หมายมั่นจิตพลี
(หญิง) รัก-เกียรติสีเราเชิดชู  คง-อยู่เขียวขจี
(ชาย) เรา-เกษตรสำรวมชีพพลี
(พร้อม) ทำดีเพื่อชาติไทย
เกษตรศาสตร์นำ   กสิกรรมไทยไว้รุ่งเรือง
เกษตรศาสตร์ประเทือง   บ้านเมืองให้รุดหน้าไป
เกษตรสร้างกองทรัพย์สิน  ให้มีทั่วดินแดนไทย
อุดมจตุปัจจัย    แคว้นไทยรุ่งเรือง

เกษตรรำพัน
เกษตรศาสตร์ของเราแต่ก่อน  เป็นป่าดงดอนไร้ความงามตา
เหล่าพี่ชายของเราสร้างมาฝ่าฟันพงพี
ปลดทิ้งซึ่งความปราชัย  หากใครอาจมาย่ำยี ก่อกรรมมากมี
ทุกคนพลีชีพตน
เกษตรศาสตร์ครั้งก่อนยากแค้น ตอบแทนแก่เราหมองหม่น
ตรากตรำลำเค็ญยากเข็ญ จำทน
เข้ม เลือดเราเข้มข้น รักยิ่งเปี่ยมล้นใจ ให้เกษตรเราคงอยู่  เคียงคู่ดำรงฝืนธงนำชัย
สร้างเสรี  ให้เกษตรไทยตลอดสมัยงามพร้อม
ต่อสู้ศัตรูองอาจ  จนสามารถยิ่งกว่าเขา เพื่อเกษตร  ของเรา
ขอยอมเอาร่างแทน
ให้เกษตรนั้นอยู่ยืนยง เกษตรกรก็คงหนาแน่น เกียรติคุณแผ่ไปทั่ว ทั้งดินแดน
รวมรักเป็นปึกแผ่น  ณ  แดนถิ่นของไทย

 เขียวเกษตร
เขียว-เกษตร   ไชโย-พวกเรา (ซ้ำ)
ใหม่-เก่า พวกเรา-ไชโย
ช่วยกันโห่ร้องเพื่อเกษตรของเรา
คณะเราไม่ยอมให้ด้อยถอยลง ต่ำเราต้องค้ำชูให้สูงจรุงศรี
เขียวเกษตรอยู่ที่ใดชัยต้องมี  เขียวเกษตรของเรานี้คือดวงใจ
เชื่อเถิด เชื่อเถิด เราไม่ให้ต่ำลง  เชื่อเถิด เชื่อเถิด เราก้าวหน้า ตรงไป
จรรยา วิชา และกีฬาใดใด  เราต้องประคองเอาไว้ระดับที่ดี


เพลงประจำคณะ
กสิกรไทย
(สร้อย) กสิกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
ไทยจะเรืองอำนาจเพราะไทยเป็นชาติกสิกรรม (ซ้ำ สร้อย)
อันชีวิตของกสิกรนั้น ต่างยึดถือความขยันหมั่นหนักหนา
ทนทำงานอยู่ระหว่างกลางดินฟ้า ถึงแดดกล้าฝนพรำก็ทำไป
(สร้อย)...
ความเป็นอยู่แสนง่ายสบาย นะดวงจิตรักสงบไว้ไม่มักใหญ่
มุ่งแต่งานเป็นชีวิตและจิตใจ มีนิสัยที่แผ่เผื่อเอื้ออารี
(สร้อย)...
กสิกรรมจึงประจักษ์เป็นหลักมั่น อาชีพสำคัญคู่ไทยวิไลศรี
ไทยจะเข้มไทยจะแข็งแรงทวี ก็ด้วยมีกสิกรรมประจำเทอญ
(สร้อย)...


รักสัตวแพทย์
รักกันเถิด พวกเราชาวสัตวแพทย์ เหล่าสัตวแพทย์ ร่วมใจในสามัคคี
งานของเรา ของเรานี้คือความดี ส่งศักดิ์ศรี ชีพนี้ไม่มีเสื่อมคลาย
รักษาสัตว์ ฝ่าฟัน เพื่อความก้าวหน้า หมั่นรักษา ขจัดไป โรคภัยมลาย
สร้างผลงานทุกข์ทน ทุกคนไม่หน่าย เจ็บเหนื่อยกาย เมื่อยล้า ชีวาสดใส
สัตวแพทย์  ยืนยง   คู่คงถิ่นไทย
ทุกคนมั่นใจ     สิ่งที่ได้ทำ  บำเพ็ญ
รักสัตวแพทย์  จากใจไม่มีวันเปลี่ยน หมั่นพากเพียร เกียรตินำสู่ความร่มเย็น
สถาบันของเรานี้ช่างสูงเด่น  ที่ซึ่งเป็น แหล่งเรียน ศึกษาวิชา


วิศวดงตาล
ทำนอง  เอื้อ  สุนทรสนาน  ร้องหมู่  คำร้อง  ธาตรี   Foxtrot
พวกเราวิศวกรรมศาสตร์เกษตร  ได้เรียนรู้ทางช่างสมเจตน์ที่หมายปองมั่น
อดทนแข็งแกร่งทุกคนปนภูมิชีวัน  ที่เรานี้ได้ร่วมสถาบันสำคัญเลอค่า
ได้เห็นผลงานรุ่นพี่เราแล้วพากภูมิใจ เขื่อนภูมิพลทำให้ใจศรัทธา
พวกเราวิศวกรทำงานนานา  ก็ทำพร้อมด้วยหลักวิชาทุกคราเต็มที่
พวกเรามิย่อท้อใจเรียนไปทำการ  ตั้งใจหวังจะสร้างผลงานให้เหมือรุ่นพี่
เพื่อไทยนี้รุ่งเรืองวิไลกายใจเราพลี  พวกเรานี้ร่วมสามัคคี มิมีวันหน่าย


มาร์ชป่าไม้
(สร้อย) ป่าดง พงไหน บุกไป เราไม่ย่อท้อรอรา เรารักพนัสไพร เพราะป่าไม้เป็นของเมืองไทย
เฝ้าถนอม ทรัพย์สินของชาติไว้ ลำเค็ญเพียงใร ขอชาติไทยเรานี้รองเรือง ให้ชาติไทยเรานี้เรืองรอง ให้ชาติไทยเรานี้รุ่งเรือง
พวกเราชาววนาใจกล้าหาญ รักษาแนวด่านป่าดงพงไพร
อดทนผจญภยันตราย ใจและกายเราไม่หวั่นไหว
มุ่งแต่งานบำรุงวนา พิทักษ์ป่าถาวร เหนื่อยก็ทนไม่ถอนฤทัย
ป่าไม้ของเราชาวไทย อุทิศชีวิตจิตใจรักษาวนายืนยง
(สร้อย)………………………
ป่านั้นคือมณีมีค่าอนันต์ ป่านั้นกันภัย ช่วยไทยให้สุขมะเรือง
บ่อเกิดแห่งทรัพย์อันนองเนือง นี่แท้เมืองถิ่นไทยวิไลศรี
ป่าจะงามเราต้องบำรุง ทนุบำรุงไว้ดี ดุจดังมีคลังทรัพยากร
ป่าไม้เสริมไทยบวร อุทิศชีวิตแน่นอนรักษาวนายืนยง
ป่าดง … ป่าดง … ป่าดง … ป่าดง …………


มาร์ชเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
บริหารฯ การเกษตรเศรษฐศาสตร์บัญชีร่วมกัน รวมทั้งการสหกรณ์ ล้วนทางเกษตร
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยประเทศ เพราะการเกษตร ชาวไทยยึดมั่น
เป็นรากฐานเศรษฐกิจก่อความสุขสันต์ ร่วมกายใจกันฝ่าฟันปวงภัย
นำทางให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่ ผองชาวไทย ซึ้งใจทั่วกัน
(ญ) เราขอร่วมปฏิญาณ แด่สถานที่ได้ศึกษามา
ขอน้อมเคารพบูชา คุณของครูบายึดมั่น
(พร้อม) เราถือดังดุจเดียวกัน ผูกพันไม่มีหมองคลาย
ชีวันนั้นหรือ เรายอมพลีได้ เพื่อไทยและถิ่นศึกษาคงอยู่
บริหารฯ การเกษตร เศรษฐศาสตร์ บัญชีร่วมฉันท์ ร่วมกายใจกันฝ่าฟันปวงภัย
นำทางให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่ แคว้นแดนไทย หมายความรุ่งเรือง


คณะประมง
พวกเราคณะประมง คณะประมง คณะประมง ทุกคนจำนงเจาะจง ศึกษาตั้งใจ
เพิ่มพูนสัตว์น้ำ มีปลา ปูหอยนานา อาหารเมืองไทย วิธีการใดหมายใจช่วยส่งเสริมกัน
ตรวจตราวารีมีปลามีปู คุ้มครองจ้องรู้คอยดูแลมัน หมายมุ่งสงวนชีวัน ศึกษาเลือกสรรพูนพันธุ์ ทวี
พวกเราคณะประมง เรานี้ดำรงคงสามัคคี วิชาเรามี พร้อมพลีเพื่อชาติสมบูรณ์


มาร์ชนิสิตสหกรณ์
พวกเราผอง พี่น้องนิสิตสหกรณ์ พร้อมใจอาทรวิธีสหกรณ์กำจาย
อุทิศกายจิตมิคลาย สามัคคี
เมื่อยามเรียน พากเพียรวิทยาการ ผองเราเอาการสำเร็จผลงานเต็มที่
ร่วมพลีด้วย เรามีสปิริตฝังใจ
มา-เถิดเรา-ร่วมเหล่าพี่น้อง ร่วมประคองสหกรณ์ให้ยิ่งใหญ่
เกียรติจรุง ผดุงแคว้นไทย ล่วงเศรษฐภัยพาไทยรัฐ-วัฒนา
สหกรณ์ ขจรขยาย งานเหนื่อยหาย ร่วมจิตหมายคลายเมื่อยล้า
เพราะเมื่อไรชาวไทยพร้อมหน้า ร่ำรวยมา พาไทยรัฐ-สวัสดี


กสิกรรมกร
เรากสิกรรมกร กสิกรถาวร กสิกรยืนยัง
เป็นกระดูกสันหลัง และเป็นพลังแห่งความศิวิไลซ์
เพาะปลูกงานกสิกรรม กสิกรน้อมนำ ตรากตรำทำไป
ผลค่าเลี้ยงประชาชาติไทย แม้โลกทั่วไปต้องอาศัยเรา
ชาวนาชาวสวนชาวไร่ ยังผลให้แก่ไทยมิเบา
ธัญญาอาหารของเรา โลกนับเข้าว่าเราเลิศไกล
งานต้องการกำลังทำ กสิกรน้อมนำตรากตรำทำไป
เม็ดเหงื่อทุกหยาดที่ไหล เหมือนเหงื่อชาวไทยไหลหลั่งรวมกัน
เรากสิกรรมกร เรากสิกรรมกร ช่วยงานกรรมกร กสิกรของไทย
ไม่ได้อนาทร อนาทรร้อนใจ อยู่กินกันไปสุขใจนิรันดร์ (เฮ เฮ...)
กสิกรรมกรสุขใจนิรันดร์  กสิกรรมกรสุขใจนิรันดร์


วิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์
วิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ นี้นามสำคัญ
ผองเราคงมั่น    ร่วมผูกพันในสังคมเรา
วิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ น้องพี่พริ้งเพรา
พร้อมเพรียงในเหล่า   หมู่แห่งเราเรารักมั่นคง
สุขหรือทุกข์ เรานั้นไม่หวั่นไหว  สร้างสรรไทยให้สูงส่ง
น้อมนำวิทยาพาไทยดำรง  ยืนยงอยู่คู่ขวัญนิรันดร์กาล
ศูนย์รวมน้ำใจไมตรี   น้องพี่ร่วมรักสมัครสมาน
น้ำเงินเด่นเรืองวิชากฤดาการ  ชัชวาลโชติอยู่คู่ธาตรี


ศึกษาศาสตร์
ศึกเอ๋ยศึกษาศาสตร์เกษตร  ได้เรียนสมดังเจตน์ปองฝัน
เข้มแข็งด้วยมีแรงชีวัน   เกี่ยวจิตพันสถาบันศึกษา
ยามเรียนเพียรหวังตั้งใจ   เราปองใฝ่ด้วยใจศรัทธา
ยานบันเทิงเราเริงอุรา   ไม่มีทุกข์มาพาหมอง
ศึกเอ๋ยศึกษาศาสตร์เรานี่   รักกันเหมือนดังพี่และน้อง
ควั่นสายเยื่อใยน้ำใจปองดอง  ร่วมจิตปองประคองศักดิ์ศรี
อันพระคุณไออุ่นเลอล้น   เสมือนมนต์พันผูกเรานี้
อยู่หนใดปองใฝ่ความดี   สมานไมตรีรักกันชั่วนิรันดร์


ชีวิตวนศาสตร์
คำร้อง  "ธาตรี-ศยาม"    ทำนอง เอื้อ  สุนทรสนาน
พวกเราชาววนศาสตร์ไม่หวั่นหวาดความทุกข์ในป่า
เราปองพิทักษ์วนาปกป้องแนวป่าไม้ของเมืองไทย
มิเคยหวั่นเกรงอันตราย ผองเราชาติชายยอมตายในไพร
อดทนทำงานกันไป พยุงปรุงให้ป่าไม้แพร่พันธุ์
ถ้าเปรียบเแผ่นดินคือทองครองค่าทั่วธานี
ป่าเปรียบเสมือนมณีทวีค่างามอนันต์
ด้วยป่ารักษาเมืองเอาไว้ จิตใจเราซึ้งค่านั้น
จึงพลีพร้อมยอมชีวัน เพียรกันรักษาป่าไทย
เปรียบเสือรักแดนดง เราก็คงเฉกเช่นเสืออยู่ดงจงใจ
เปรียบนกระวังไพร เราเปรียบไปก็คงเหมือนชื่อมั่น
เรานี้ผูกพัน สร้างสรรถิ่นไพร คงไว้ไม่วาย คงไว้ไม่วาย คงไว้ไม่วาย


พนาสวาท
สุนทราภรณ์
ไกลแสนไกลอยู่ในพนา  ไม่มีร้างรา ผูกพันพนาสวาท
ป่าเป็นสวรรค์ของชายชาติ ที่ล้วนสามารถดั่งชาติพยัคฆ์ในป่า
วนกรผจญทุกข์ภัย  ด้วยใจสำราญจิตใจห้าวหาญแกร่งกล้า
ป่านำชีวิตเรามีค่า ก็เพราะอุตส่าห์ พากเพียรศึกษาอยู่ไพร
ป่าให้ขวัญอันพรั่งพร้อม  พฤกษ์ไพรกล่อม เกลาย้อมหทัย
ป่ามีรักอันสดใส   มีเพื่อนใจที่ไร้หลอกคน
ความวิไลทั่วในพนา  ช่างพาเคลิ้มใจทั่วไพรมีมิตรเกลื่อนกล่น
ป่าพาชีวิตเราเข้มข้น  ด้วยเสียงไพรก่น กล่อมเราซ่านซึ้งจิตใจ


ป่าลั่น
สุเทพ  วงศ์กำแหง
เมื่ออาทิตย์อุทัย (ฮัม) ส่องทั่วท้องถิ่นไพร (ฮัม) โลกแจ่มใสอีกครั้ง
เหม่อมองนกโผบิน (ฮัม) แว่วธารินไหลหลั่ง (ฮัม) ป่าลั่นดังสั่นสะท้านใจ
(๑) แดดส่องฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่ พวกเราแจ่มใจเหมือนนกที่ออกจากรัง
ต่างคนรักป่า ป่าคือความหวัง เลี้ยงชีพเรายัง ฝังวิญญาณนานไป
ตื่นเถิดหนา อายนกกามันบ้าง แผ่นดินกว้างขวางถางคนละมือละไม้
รอยยิ้มของเมียชะโลมฤทัย ซับเหงื่อผัวได้ให้เราจงทำดี
(๒) เสื้อผ้าขี้ริ้วปลิวเพราะแรงลมเป่า กลิ่นไอพวกเราเขาคงจะเดินเมินหนี
คราบไคลไหนเท่าคราบคาวโลกีย์ เคล้าอเวจีหามีใครเมินมัน
โลกจะหมองครองน้ำตาความเศร้า แบ่งกันว่าเขาและเราเศร้าจริงใจฉัน
ป่ามีน้ำใจใสแจ่มทุกวัน รักป่าไหมนั่น เมื่อป่าลั่นความจริง


สังคมศาสตร์เกษตร
คำร้อง "ศยาม"      ทำนอง เอื้อ  สุนทรสนาน
พื้นแผ่นดินถิ่นไทย  ใกล้ไกลนั้นก็ไทยพงศ์พันธุ์เดียวกัน
พี่น้องเลือดไทยผูกพัน  ทุกข์ยากช่วยกันปันกันนานมา
ด้วยน้ำใจกล้ากาจ  เราผองสังคมศาสตร์เกษตรทั่วหน้า
หมายมั่นช่วยกันพัฒนา  เพราะได้ศรัทธาในค่าแห่งคน
สังคมไทยจะแกร่ง  เพราะน้ำแรงไทยก่น
ช่วยกันค้น   ยอมทนผจญภัยผอง
สามัคคี เรามั่นมิหวั่นทุกข์ใด น้ำใจใฝ่ปอง
ฟ้าสีทอง ครองขวัญพราวผ่อง สังคมรมย์รื่น


เพลงที่ใช้ร้องทั่ว ๆ ไป
รำวงเกษตร
(สร้อย) เกษตรนี้หล่อจริง ๆ ผู้หญิงเขาอยากรู้จัก
เกษตรนี้หล่อยิ่งนัก ถ้าใครรู้จักกินผักฟรี ๆ
เกษตรนี้หล่อจริง ๆ ผู้หญิงเขาชมไม่เบื่อ
เกษตรรูปหล่อเลิศเหลือ ถ้าใครที่เชื่อกินเนื้อฟรี ๆ (สร้อย)
เกษตรนี้หล่อจริง ๆ ผู้หญิงว่าไม่มีใครข่ม
เกษตรรูปหล่อน่าชม ถ้าใครนิยมกินนมฟรี ๆ (สร้อย)
เกษตรนี้หล่อจริง ๆ ผู้หญิงเขาชมกันใหญ่
เกษตรรูปหล่อใช่ใหม ถ้าใครรักใคร่กินไข่ฟรี ๆ (สร้อย)
เกษตรนี้หล่อจริง ๆ ผู้หญิงเขาชมทั่วหน้า
เกษตรนี้หล่อหนักหนา ถ้าใครรักข้ากินปลาฟรี ๆ (สร้อย)
เกษตรนี้หล่อจริง ๆ ผู้หญิงเขาชมกันลั่น
เกษตรรูปหล่อพวกฉัน ใครเป็นคู่หมั้นกินมันฟรี ๆ (สร้อย)เกษตรสำเริง
เกษตร เกษตร เกษตร ดูช่างวิเศษเกษตรสามัคคี
เกษตรสำเริงสำราญเต็มที่ เพราะคืนนี้มีงานใหญ่
เกษตร เกษตร เกษตร เราต้องวิเศษพิเศษเสมอไป
เกษตรสำเริงสำราญรักใคร่ เพราะคืนนี้ใครก็ต้องมา
พบกัน รักกัน ดื่มกัน ชื่นชวนสรวลสรรซ่านกันหนักหนา
ฮาเฮ เอ้าเฮ เอ้าฮา ล้วนเราเริงร่าหรรษาเต็มที่
เกษตร เกษตร เกษตร โอ้แก้วเกษตรวิเศษอย่างนั้นซี
เกษตรสังคมนิยมคนดี รัฐไทยจึงมีเกษตรงาม


ยิ้มเถิด
ยิ้มเถิด ยิ้มเถิดนะยิ้ม  ยิ้มแย้มแจ่มใส
สุขสำราญบานใจ  ขอให้สวัสดี


แก้วเกษตร
เนื้อร้อง "ศยาม"    ทำนอง  เอื้อ  สุนทรสนาน
เฉิดโฉมดั่งชาวสวรรค์ ไฉไลสุดสรรชมได้
แก้วเกษตรงามพริ้งพราย เลิศกว่าหญิงใด ขวัญใจของชาวขจี
เพริศแพร้วผ่องพรรณหนักหนา เยื้องกรายจากฟ้าหรือนี่
แก้วเกษตรสุดโสภี ประดับแดนขจี ฤดีพี่ปองผูกพัน
หากได้ชมสมดั่งฤทัย ขวัญเอยขวัญใจจะไม่ไปไกลกัน
พี่จะฝากความสัมพันธ์ ภิรมย์สุขสันต์ รักมั่นไม่คลาย
สุดหมายได้เพียงแต่เพ้อ ละเมอใฝ่ฝันไม่หน่าย
แก้วเกษตรยอดขวัญใจ พี่มอบดวงหทัยไว้ให้แก่เธอผู้เดียวอาณาจักรขจี
เนื้อร้อง  "ศยาม"   ทำนอง  เอื้อ  สุนทรสนาน
(ญ) งามแม้นดั่งแดนฟ้ายิ่งยง เทพไท้ท่านคงมาสร้างสรรค์
สวยงามเฉิดฉันท์วิลาวัลย์ วิมานสวรรค์เขตฟ้าฝันหรือนี่
(ช) แม้นอยู่แห่งใดให้ใจใฝ่ถึง หวนให้คนึงซึ้งในฤดี
โอ้แดนแผ่นดินถิ่นนี้ เขตแคว้นขจีสุขยิ่งกว่าที่แดนใด
(ญ) สดสีด้วยพรรณพฤกษามากมี (ช) เขตแคว้นขจีงามสีสดใส
(ญ) พิศชวนให้ฝันเคลิ้มหทัย (ช) วิมานแห่งไหนไม่แม้นเทียมได้
(คู่) เกษตรช่วยประเทือง ให้ชาติบ้านเมืองรุ่งเรืองสมใจ
เกษตรชูชาติไทย ให้งามวิไล ให้งามวิไล สุขใจสมปองเกษตรลา
เกษตรจะต้องลา   เสนอเพลงสนองมา เมื่อยล้าต้องจากแล้ว
เกษตรจะต้องแคล้ว  เห็นใจใช่ทิ้งแนว ต้องแคล้วลาไปก่อน
เกษตรจะจากจร   ให้ร้าวรอนหัวใจอาวรณ์ ต้องพลัดจรจากไป
จากไปใจเศร้าสร้อย  ได้แต่คอยพบกันวันใหม่
โอ้อกเอ๋ยเคยชื่นใจ  เคยรักใคร่แต่จำต้องร้างห่างไกล
เหมือนใจจะขาดหาย  เสียดายจำใจต้องลาแล้ว แก้วตา
เกษตรจะต้องลา...., (เหมือนท่อนแรก)ลาแล้วแดนขจี
เนื้อร้อง  "ศยาม"    ทำนอง  เอื้อ  สุนทรสนาน
ลาแล้วแดนดินถิ่นขจี  ลาแล้วนนทรีร่มเกล้าจำลาก่อน
ยามอำลาใจอาวรณ์  ทรวงสะท้อนสั่นสะเทือนเหมือนขาดใจ
ยามจากไปหัวใจแสนเศร้าสร้อย ได้แต่คอยพบกันวันใหม่
โอ้อกเอ๋ยเคยชื่นต้องฝืนใจ จำร้างเกษตรไป ไกลจากกัน
ลาแล้วแดนดินถิ่นเคยชื่น  ทั้งหลับตื่นอาลัยใจโศกศัลย์
ถึงจะร้างเกษตรไกลไปนานวัน ความสัมพันธ์ยังฝังใจไม่ลืมเลือนเกษตรอาวรณ์
เนื้อร้อง  ทำนอง  ยงยุทธ  สิงหเสนี
ต้องลาแล้วเพื่อนเอ๋ย  สุดถอยวันให้หวนไป
สุดถอยวัยให้เหมือนเคย  คืนล่วงวันเลยอดีตไม่คยรั้งได้
ก่อนเคยร่วมสุขสันต์  ร่วมสัญญา ร่วมสาบาน
ต่อสายธาร ต่อแสงจันทร์  จะผูกจพันใจมั่นต่อดินแดนขจี
เคยทุกข์เคยสุขกันมา  จำถึงเวลาต้องจากเพียงนี้
ลาแล้วโอ้แดนนนทรี  ร่วมเงาเจ้านี้ไม่ขอลืมเลย
ก่อนเคยได้ศึกษา  สุดร้าวรอน สะท้อนใจ
ต่อไปนี้ จะร้างว่า  ใจอยู่บูชาเกษตรชั่วฟ้าดินมลาย


ต้อนกระบือ
ชาวใดใจกล้าเหมือนชาวนางานเก่ง ยากไม่เกรงหนักหามทน
ถึงเราจนเราชาวนาไม่กลัว หาเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเอย
(สร้อย) หากินกันกลางด้าวดิน หากินกันมาแต่งาย ฮึย ๆ ๆ ๆ
ค่ำแล้วควายกลับคอกที เร็วเถิดซี เฮ้ยอย่าเชือน เร็วเถิดซีเฮ้ย
อย่าช้า กลับคืนหาแหล่งควายเอย กลับคืนหาแห่งควายเอย
ทำงานวันยังค่ำไถทำไปจนหง่อม ทรัพย์ได้ออม หว่านไถเป็น
ถึงลำเค็ญเราชาวนาไม่กลัวหาเลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัวเอย (สร้อย)


ร่มนนทรี
เนื้อร้อง  "ศยาม"    ทำนอง  ธนิต  ผลประเสริฐ
ร่มนนทรี ร่มดวงฤดีของชาวขจี
เป็นขวัญชาวเกษตรทั่วธาตรี โลมชีวีให้ชื่นรื่นเริงใจ
ร่มนนทรี แผ่ความขจีไปทั่วแดนไทย
แม้เราจะอยู่ห่างไกลเพียงใด ร่มดวงฤทัยยังดลใจให้สราญ
ชุ่มชื่นรื่นอารมณ์ พริ้มพรมแต่ความชื่นบาน
สดชื่นฉ่ำด่ำวิญญาณ สำเริงสำราญเบิกบานฤทัย
โอ้นนทรี ร่มเงาขจีมีทั่วแดนไกล
รักเราคงอยู่คู่เคียงกันไป ชื่นในฤทัยยามเราเคียงใกล้นนทรีเกษตรที่รัก
คำร้อง  "ธาตรี-ศยาม"    ทำนอง  เอื้อ  สุนทรสนาน
โอ้เคยได้ภิรมย์เริงร่า สุขสันต์อยู่ทุกคราจำมั่น
ไม่มีแห่งไหน แห่งไหนเทียมทัน สถาบันสำคัญขวัญฤดี
เกษตรที่ผองเรารักใคร่ ที่รักสุดหัวใจน้องพี่
แหล่งสร้างศักดิ์ศรี ศรัทธาไมตรี สัมพันธ์ขวัญเรานี้นานมา
นนทรีกางใบแผ่ ดังแม่เหลียวแล ปองแผ่พระคุณอันเลอค่า
ครั้นยามห่างไกลมาหวลนึกถึงครา ครั้งศึกษาแล้วพาอาลัย
โอ้แดนที่ผองเรารักมั่น ตราบฟ้าสถาบันยิ่งใหญ่
เกษตรที่รัก ที่รักปักใจ หัวใจฝังฝากไว้นิรันดร์เกษตรสัมพันธ์
คำร้อง  "ศยาม"    ทำนอง  เอื้อ  สุนทรสนาน
มาซิมา ผองเราจะช้าอยู่ใย
เกษตรศาสตร์รวมกายรวมใจ รักกันมั่นไว้เต็มที่
ความสัมพันธ์ของเกษตรนั้นมากมี
เกษตรศาสตร์ภูมิในไมตรี สัมพันธ์ไม่มีผันไป
น้องพี่ร่วมผูกพัน ถึงแม้นานวันเราไม่หน่าย
สัมพันธ์ไม่กลับกลาย ฝันเคลื่อนคลายดำรงคงนาน
ธารน้ำใจ ระรินเลื่อนไหลชั่วกาล
เกษตรอยู่คงในดวงมาลย์ สัมพันธ์ชั่วกาลนิรันดร์เกษตรนี้ที่พักใจ
คำร้อง "ศยาม"   ทำนอง เอื้อ  สุนทรสนาน
1.  แว่วเพลงร้อง ส่งเสียงดังก้องประสาน ถ้อยคำขับขานมันซึ้งตรึงอุรา
ดั่งจะย้อนความเก่าเมื่อเราใช้ชีวา พร้อมหน้าพร้อมตามิตรเราทั้งสิ้น
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา จึ่งพาให้ใจถวิล แม้กายร้างไกล ไม่สิ้นสัมพันธ์
อยู่แห่งไหน ยังหวนครวญใคร่ใฝ่ฝัน ไม่ลืมเพื่อนขวัญเคยรักร่วมหทัย
2. แว่วเพลงเสียงดังก้อง ถ้อยคำร้องรำพัน มันจำนรรจ์ย้อนวันทรงค่า
วันสำคัญที่เรานั้นรักร่วมศรัทธา ร่วมผูกพันมั่นหนักหนา ทุกคราเคยได้สุขสดชื่น
จำมั่นถึงวันระรื่น จำวันคืนเคยชื่นฉ่ำใจในถิ่นเกริกไกรนี้
อยู่ที่ไหนไกลใกล้ ไม่ลืมร้างไมตรี ในชีวีนี้ลืมมิได้
3. เกษตรนี้เหมือนดังที่รวมขวัญ แหล่งที่สร้างสรรค์เรานั้นให้แกร่งไกร
ให้ความหวังทรงค่า สร้างศรัทธานำไทย พร้อมพรั่งน้ำใจรักในน้องพี่
กราบฟ้าดินแดนเกษตร เขตคามที่สร้างศักดิ์ศรี พระคุณนั้นเกินกว่าที่สำคัญ
โอ้ เพลงพร้อง ส่งเสียงดังก้องประสาน ถ้อยคำขับขานมันเร้าใจไม่เลือน
4. เกษตรของเรานี้มีรังสรรค์ชีวี รวมไมตรี รักอันยิ่งใหญ่
รวมน้ำใจสร้างศรัทธาทุกครามั่นไป ร่วมผูกพันรักกันไว้ รักในน้องพี่ถ้วนทั่วหน้า
เกษตร คามเขตเลอค่า เพียงวาจาไม่อาจเอ่ยคำให้ด่ำดังใจฝัน
โอ้เพลงเสียงดังก้อง ถ้อยคำร้องรำพัน คำจำนรรจ์นั้นตรึงใจมั่น


เกษตรศาสตร์ขวัญ
คำร้อง  "ศยาม"    ทำนอง  เอื้อ  สุนทรสนาน
งามวิไลคล้ายแดนสวรรค์ เกษตรศาสตร์ขวัญนามสำคัญนั้นตรึงหทัย
สถาบันเด่นในเกียรติไกร รักเชิดชูไว้ในฤทัยไม่มีลืมลง
แดนฤดีนี้เคยสุขสันต์ เกษตรศาสตร์ขวัญมีสัมพันธ์รักอันยิ่งยง
มีน้ำใจสดใสมั่นคง น้องพี่ธำรงความรักคงยั่งยงยืนนาน
ถิ่นนี้คือที่กล่อมเกลา นำทางเราก้าวไกลทุกด้าน
หล่อหลอมเรามาเนิ่นนาน พาดวงมาลย์ผูกพันไม่วาย
อันพระคุณนั้นเกินเสกสรร เกษตรศาสตร์ขวัญนานนิรันดร์ฤทัยไม่คลาย
กายร้างไกลแต่ใจมั่นหมาย ขอเทิดทูนไว้ในฤทัยไม่มีวันลืม


นนทรีสู่ขวัญ
คำร้อง  "ศยาม"    ทำนอง  เอื้อ  สุนทรสนาน
นนทรีสีทองลอยละล่องมาคล้องขวัญแล้ว มาขวัญแก้วมาซี
สำรวลเริงร่าประสาชื่นรื่นเริงฤดีให้สมที่ใจฝัน
ซิจะมัว่มาช้าอยู่ใย มิใช่อื่นไกลที่ไหนกัน น้องพี่สัมพันธ์รักกันเถิดเรา
ความผูกพันฉันท์น้องพี่ ใครจะมีเหมือนเราเล่า ช่วยกันฝันเฝ้าให้เนานิรันดร์
นนทรีสีทองลอยละล่องเรียกร้องแก้วขวัญให้รักมั่นกันไป
ขวัญอย่าลอยเลื่อนลืมร้างเพื่อนจากเรือนฤทัย ตรองรักให้เคียงขวัญ
ทุกรุ่นร่วมใจใฝ่รักปอง ขวัญพี่ใจน้องเกี่ยวคล้องกัน รักร่วมสัมพันธ์นิรันดร์จากใจ
มาเถิดเราเร้าเริงร่า รวมศรัทธารักยิ่งใหญ่ ร่วมความรักใคร่มั่นไปนิรันดร์


ชื่นชีวันขวัญเกษตร
คำร้อง "ศยาม"  ทำนอง เอื้อ  สุนทรสนาน
(หมู่) ชื่นเอยชื่นชุมนุม สาวหนุ่มชาวเกษตร ได้เจอกันสมดังเจตน์ ขวัญเอยเกษตรลืมทุกข์สุขสันต์
พรั่งพร้อมหมู่มวลมิตร เร้าจิตเริงใจกัน  ชื่นชีวิตแม้เพียงวัน ขวัญเอยอย่าหวั่นเชิญขวัญคลายเหงา
(ช. ๑) น้องพี่มาพร้อมหน้า ไม่ร้างราด้วยรักแรงเร่า เจอกันแห่งใดไม่มีเหงา ขวัญได้เริงเร้าเฝ้าใฝ่สัมพันธ์
(ญ ๑) คิดถึงวันก่อนคราโน้น ใจโอนอ่อนไหวตื้นตัน เคยรักใคร่ผูกพัน สุขทุกข์ร่วมกันร่วมขวัญหทัย
(ญ ๒) หัวใจแนบนิรันดร์ สถาบันที่เรารักใคร่ จะอยู่ห่างไกลสักเพียงใด น้ำจิตน้ำใจหลั่งรินไปถึงกัน
(ช. ๒) พบกันมันต้องฉลองกัน พบกันต้องสนุกสนาน ต้องเกษมครื้นเครงซ่าน เริงสุขสำราญให้มันสมใจวันสู่เหย้าชาวเกษตร
คำร้อง  อนันต์  สวัสดิพละ - สวัสดิ์  ธงศรีเจริญ     ทำนอง เอื้อ  สุนทรสนาน
เมื่อมาเยือนครั้งใด   แจ่มใสสุขใจเสียจริงเอย
โอ้ยังเหมือนเคย    ดังชวดเชยแล้วได้เชยสมฤดี
ชื่นคราวคืนแคว้นเย็น   บางเขนยังเป็นแคว้นขจี
แหล่งรวมหลอมชีวี   โยงใยดีย้ำไมตรีเหมือนเก่า
พร้อมหน้าพี่น้อง    ยามเหลียวมองสมปองไม่เหงา
ความรักคอยเรียกเราเขา   กลับมาบ้านเราคืนเหย้าไม่เลือน
เกษตรนานย้ำเตือน   เราไม่เชือนและไม่เลือนลืมเหย้า


รำวงนนทรี
นนทรีกำลังดอกบาน ไม่ช้านานก็จะมีดอกใหม่  ลมพัดสะบัดใบโปรย กลีบดอกโรยก็ร่วงหลุดพลัน
ลมโชยดอกโรยร่วงพรู เหลียวดูเหมือนเราจากกัน  นับคืนซึ้งทรวงโศกศัลย์ แต่นับวันสัมพันธ์ห่างไกล (ๆ)
ขอลาแล้วแดนเคยชื่น ทั้งหลับทั้งตื่นอาลัย เกษตรแดนรักสุดหวง ร้าวทรวงเหมือนดังขาดใจ
ลับลาร้างกายจากไป แต่สัมพันธ์ฝังใจไม่ลืม (ๆ)
นนทรีกำลังแรกผลิ ไม้ใดสิจะเขียวงามตา อยู่ชั่วนาตาปี สีไม่มีโรยรา
เขียวขจีสดใส ชื่นหัวใจของเกษตรทุกครา (ๆ)
เกษตรเป็นแหล่งรวมชีวี นนทรีก็เปรียบไม้แทนตน กิ่งแขนงวิชา ศึกษามานะอดทน
ใบคือพวกเรานี้ เขียวขจีเลือดเกษตรทุกคน (ๆ) ส.ม.ก.
คำร้อง อนันต์  สวัสดิพละ - สวัสดิ์  ธงศรีเจริญ        ทำนอง เอื้อ  สุนทรสนาน
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
สีเขียวยังเข้มความหลังอิ่มเอมยังคร่ำ ศักดิ์ศรีแห่งเกษตรจะนำให้คิดให้ทำดีเด่น
ในเมืองกรุงทุกงานเราชาญ  ไกลเมืองงานพัฒนาเราเจน
เรามีเลือดเนื้อขจี รักศักดิ์ศรีชาวเขียวบางเขน  ทำงานเราทำกันเป็นทำเล่น ก็เป็นเงินทอง
ส.ม.ก. สมญาย่อ คำขลังนี้หนอทรงคุณ เราสืบสกุลพระพิรุณทรงนาคผยอง
สามัคคีมั่นความรักผูกพันลือก้อง  เราพร้อมจะประคับประคอง ผลิตผลถิ่นทองทุกเมื่อ
เราภูมิใจหญิงชายนนทรี   ชาวขจีน้ำใจจานเจือ
แกนกลางรวมหลอมพลัง น้องพี่ทั้งใกล้ไกลใต้เหนือ  พลีแรงพร้อมใจจุนเจือกันด้วยชาติเชื้อ ม.ก.


สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่แล้ว  ผองไทยจงแคล้วปวงภัย ช่วยกันรับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่น
สุขศรีปีใหม่หมาย สุขใจและกายรวมกัน สำราญสำเริงบันเทิงมั่น สุขสันต์ยิ้มกั้นไว้ก่อน (สร้อย)
สิ่งที่ล่วงแล้วให้แล้วกันไป   อย่าได้ผูกใจอาวรณ์
จับมือกันไว้อวยชัยอวยพร  สุขสโมสรเริงรมย์
ความพลั้งพลาดล่วงเกิน   อย่าหมางเมินระทม
รวมน้ำใจให้เกลียวกลม   จงถืออารมณ์อภัย
(สร้อย)..............
แย้มยิ้มยินดีปรีดิ์เปรม   สุขเกษมเปรมใจ
เรามาตั้งต้นชีวิตกันใหม่   เราผูกใจไว้ไมตรี
ประสานน้ำใจเราไม่ให้ระคาง  ตั้งต้นทุกทางอย่างดี
มารักกันให้คงมั่นทวี   ร่วมกันรับปีใหม่เทอญ
(สร้อย)..............


 พรปีใหม่
สวัสดีปีใหม่พา    ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม  ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าฯ วิงวอนขอพรจากฟ้า   ให้บรรดาเราท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปราณี  ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาเราท่านสุขสันต์   ทุกวันทุกคืนรื่นรมย์ให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่   ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ   ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์  สวัสดีวันปีใหม่เทอญ


รำวงรื่นเริงเถลิงศก
วันนี้วันดีปีใหม่    ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสันต์
ยิ้มให้กันในวันปีใหม่   โกรธเคืองเรื่องใดจงอภัยให้กัน
หมดสิ้นกันทีปีเก่า   เรื่องทุกข์เรื่องเศร้าอย่าเขลาคิดมัน
ตั้งต้นชีวิตกันใหม่   ให้มันสดใสสุขใหม่ทั่วกัน
เฮ......     สุขใหม่ทั่วกัน
รื่นเริงเถลิงศกใหม่ (ซ้ำ)   ร่วมจิตร่วมใจทำบุญร่วมกัน
ทำบุญกันตามประเพณี    กุศลราศรีจะบรรเจิดเฉิดฉันท์
พี่น้องร่วมชาติเดียวกัน (ซ้ำ)  ขอให้สุขสันต์ทั่วกันเอย
นอย ทิง นอง นอย ...........


เพลงเชียร์
AGGIE
A-G-G-I-E  Aggie Aggie Aggie
Ha Ha Ha  Zim Boom Ba Rah Rib Ree   Chi Chi Chi
Kasetsart  Row    Kasetsart  Rah
Zee..............................Boom


 เกษตรกล้า
นี่แหละเรา ชาวเกษตรกล้า ใจล้วนนักกีฬา เรากล้าผจญ
เราฮึกเราหาญ เราทน เราทน สู้ยับ ใครคุยทับ แน่เร๊อ...
(หญิง) เปล่า...เขาอวด
เรามีดี มีอวด เราโอ้ มีดีต้องโชวร์กันละ ฝากชื่อไว้
นามขจีเรามีอยู่ได้ ก็เพราะเรายึดมั่นกอดคอกันตาย ไม่วายห่างเหิน
เชื่อเถิด เชื่อเถิด เราเชื่อเหลือเกิน เกษตรไฮ้ นำชัยกลับไปยังถิ่นเรา นำชัยกลับไปเกษตรเรา


เกษตรรุก
ฟังเพลงเชียร์กึกก้อง  พวกเราผองร่วมร้องเริงร่า
เกษตรงามกลางสนามกีฬา ตื่นตาวิไล
รุก รุก รุก เร็วเข้า   เกษตรเราบุกเขาเข้าไป
วิ่งตะบึงให้ถึงหลักชัย  วางทรัย เร็วซิ
ดัน ดัน ดัน ดัน ดัน  คณะเราดันแรงแข่งกับเขาไม่หนี
เกษตร-เกษตร


เราเหล่าเกษตร
เราเหล่าเกษตร เคยรุ่งเรือง กระเดื่องเรืองนาม
เราเกษตรอาจหาญ ฮะ ฮะ ฮะ ฮา ฮา
เราช่วยเชียร์เพื่อจะได้นำชัยชื่นบาน
เกษตร เกษตร เกษตร ของเรามีชัย


 รุกเข้าไป
รุกเข้าไป เอาชัยข้างหน้า เร็วเถิดหนาเรามา กีฬาไม่เคยคร้ามใคร
ชีวิตพลีเพื่อเกษตร เกษตรสู้ตาย ไว้ลายเกษตร


 เกษตรบุก
(หญิง) รุกเข้าไป  (ชาย) เกษตรรุก
(หญิง) ชิงเอาชัย  (ชาย) เกษตรบุก
เกษตรรุก เกษตรบุก เกษตรสู้
ฝากชื่อให้รู้ นำชัยสู่ เกษตร......บึม


เกษตรเอาชัย
เกษตรเราบุกเข้าไปเอาชัย.....  รุกเร็วไวอย่าได้รอรี.....
ฝากลายไว้ชื่อเกษตรซี่  ชีพพร้อมยอมพลี
เพื่อศักดิ์ศรีเกษตรเรา (ซ้ำ)
เกษตร.....ลูกสีเขียว สู้ สู้ สู้


 เผ่าเกษตร
(โห่) .....ยยยยย.....เกษตร.....บึม
รุก เกษตรเรารุก เกษตรเราบุก เกษตรเราคลุก
รุก เกษตรเรารุก เกษตรเราคลุก บุกนำชัยมา
เรา เกษตร.....
ไว เร็วซิ เร็วไว จะช้าอยู่ใยไปนำชัยมา  เดี๋ยวเขาจะเหยียดหยามว่า เราเกษตรไม่เก่ง
(พวกเราเกษตร พวกเราเกษตร พวกเราเกษตร)
โอ โอ เราเกษตร เราเล่นเราไม่เคยเก  โอ โอ เราเกษตร เราเล่นเราไม่เคยเก
แฟน แฟน มาช่วยเฮ ให้นักกีฬาเริงรื่น  ชนะแล้วจะได้ชื่น โอ้ โอ้ เกษตร
เกษตร.....เกษตร.....(ฮัม)..... (โห่)


เกษตรสู้
เกษตร สู้ สู้ สู้ ยิงประตูเอาชัย เร็วเร่งรุก บุกไป ไม่เกรงขามผู้ใด
หากใครมาย่ำยี จะขยี้ให้ดิ้น  ให้คลานลงกับดิน เ-ก-ษ-ต-ร
เกษตรสู้.....


 เกษตรดัน
เกษตร.....ดัน ดันเกษตรดัน อี๊  ดันเกษตรดัน อ๊ะ
ดันเกษตรดัน (อึ อ๊ะ อี๊ อ๊ะ อี๊) เกษตรดันเอาทรัย


ลูกเกษตร
เราเป็นลูกเกษตร  เราเป็นนักกีฬา  มาเถิดมา   มาช่วยเชียร์
เชียร์ให้เกษตรที่เรารัก  เชียร์ให้พงษ์พรรคเรามาวิน  เชียร์จนดับดิ้น   เพื่อถิ่นชัยเรา


เกษตรไชโย
เกษตรไชโยโห่ร้องก้องหล้า พวกเราต่างพากันสดุดี
เกษตรศาสตร์มีนักกีฬาดี  ทุกคนไม่หนีพร้อมใจต่อสู้
แพ้ชนะไม่พรึง   เพื่อเกียรติเราจึงช่วยเทอดเชิดชู
เราก็ศิษย์มีครู   แม้ใครมาหลู่เราต้องสู้กัน ไชโย ไชโย


ปรบมือ
ปรบไก่ (๓ ครั้ง)   ขันไก่ (๓ ครั้ง)
กะ กะ กะ เกษตร (๓ ครั้ง)
วันนี้เราหาญมาสมานไมตรี เรายินดีที่จะพลีชีวีร่วมกัน (ซ้ำ)
เกษตรศาสตร์ไชโย เกษตรศาสตร์ไชโย เกษตรศาสตร์ไชโย เกษตรศาสตร์ไห่


AGGIE  CHEER
A ..... G..........G.. I ...E
Aggie cheer Aggie cheer Aggie cheer we cheer.
To do we cheer for we will win.
Ha...Ha...Ha....Ha...Ha....Ha...
Zim...Boom...ba...Rah...Rib...Ree
Chi... Chi... Chi... we....win  to day.
เกษตรศาสตร์ โร โฮ...โฮ ไชโย โห่ฮิ้ว รีบพริ้วนำชัยมา
เกษตรศาสตร์ รา ฮา ฮา พาใจชื่นบาน สนุกสนานสำราญเต็มที่
Zee...Zee...Zee...Zee  Boom!


แม้พวกเราเฉาโฉดโกรธกันเอง  ไหนจะเก่งกล้ารบให้แข็งขัน
เราควรปรองดองใจไว้โรมรัน  รบไพรีตีมันให้มอดม้วย
พระราชวังสัน น.๔๑.

*** คัดจาก คู่มือนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2517-2518, 2520-2521