โครงการอบรมหลักสูตร CompTIA A+
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2017 เวลา 15:30 น.

 


Start IT up, start it with CompTIA by NTC

"ก้าวสู่วงการไอทีอย่างมั่นใจ เริ่มต้นสายอาชีพไอทีอย่างมั่นคง"

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  คลิกที่นี่

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ ปี 4 เข้าร่วมโครงการ “Start IT up, start it with CompTIA” ผู้ได้รับคัดเลือก 20 ท่านจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA A+ ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งเสริมทักษะ ยกระดับความรู้ เตรียมพร้อมเข้าสู่สายอาชีพทางด้านไอที

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่อบรม
Network Training Center (NTC), อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 14 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก เดินทางสะดวกทั้ง BTS และ MRT

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2560 สมัคร

ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่ 3 เมษายน 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท และจะส่งอีเมลไปแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโดยตรงตามอีเมลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร


What is CompTIA A+

หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับอาชีพด้านไอที ซึ่งเทียบเท่ากับความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการ หรือการทำงานจริงอย่างน้อย 12 เดือน การอบรมจะครอบคลุมความรู้จำเป็นสำหรับการประกอบชิ้นส่วนติดตั้งบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ เข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวรรษวรรณ โทรศัพท์ 02-634-7993-4 ต่อ 22 
หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://ntc.trainingcenter.co.th

หมายเหตุ

1) โครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

2) อบรม CompTIA A+ ในวันที่ 19 - 21 เมษายน 2560 ตั้งแต่ เวลา 9:00 – 17:00 น

3) การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

4) การเข้าร่วมอบรมไม่ถือเป็นข้อผูกมัดใดๆ กับบริษัทฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2017 เวลา 15:43 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก