คู่มือการเรียนวิชาทหาร 2560
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:47 น.

คู่มือการเรียนวิชาทหาร 2560


 

1. รายงานตัวเรียนวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 กรกฎาคม 2560 ชั้น 4 กองกิจการนิสิต หน่วยวิชาทหาร อาคารระพีสาคริก

2. ส่งเอกสารให้ครบ พร้อมกรอกข้อมูล แบบ รด 2 / ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ชุด นศท / สำเนาบัตร นศท / บัตรประชาชน / บัตรนิสิต / เบอร์โทรศัพท์ / ผู้ปกครองลงนามรับทราบ

3. ประชุมเตรียมความพร้อม วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 - 15.30 น. ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก ใส่ชุดนิสิต

4. รายงานตัวเรียนวิชาทหาร วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน เวลา 08.00 น. ใส่ชุด นศท แบบใหม่ทั้งหมดพร้อมเครื่องหมายให้เรียบร้อย

5. ปฏิบัติตามระเบียบ นศท และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างเคร่งครัด

6. การแต่งกายชุดฝึกแบบใหม่ ระเบียบวินัยทหาร ความประพฤติ ทรงผม เวลาเรียน ขาดไม่เกิน 4 ครั้ง

7. การเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดทุกกิจกรรมห้ามขาด

8. โทรศัพท์ติดต่อ 02-118-0186


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:41 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก