ขยายการรับผลงานโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับมาเลเซีย
วันพฤหัสบดีที่ 06 กรกฏาคม 2017 เวลา 15:43 น.

 

...............ตามที่กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศได้มีประกาศ ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและมาเลเซีย โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 นั้น
...............กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอขยายเวลาเปิดรับผลงานโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและมาเลเซีย จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 กรกฏาคม 2017 เวลา 16:32 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก