งานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2018 เวลา 14:56 น.


ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 (30 ม.ค. - 2 ก.พ. 61)

โดยนำไปใช้เป็นชั่วโมงกิจกรรมได้
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2018 เวลา 14:58 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก