สัมมนาของสมาคมกิจการนักศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 16
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2018 เวลา 16:57 น.


ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ !!แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:32 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> สัมมนาของสมาคมกิจการนักศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 16