ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 6/61
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2018 เวลา 16:37 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2018 เวลา 16:42 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 6/61