โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2018 เวลา 17:07 น.

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร