โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2018 เวลา 17:07 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 18:12 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร