โครงการกลุ่มเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
วันศุกร์ที่ 04 มกราคม 2019 เวลา 15:05 น.


รักษ์เรา รักษ์โลก รักษ์ ม.เกษตรศาสตร์

งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมรณรงค์ ทิ้งขยะให้ถูกที่ ดูดีสะอาดตา

ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

ขอเชิญนิสิตที่สนใจร่วมรณรงค์ในกิจกรรมดังกล่าว มีค่าสมนาคุณและชั่วโมงกิจกรรมให้จ้า

ช่วยกันบอกต่อ และมาสมัครได้ที่ หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-118-0175

ดำเนินงานโดย กลุ่มเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
(Kasetsart University Environmental and Natural Group : KU-ENG)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 มกราคม 2019 เวลา 15:41 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> โครงการกลุ่มเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ