ตรรางรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2562
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 16:08 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 16:11 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ตรรางรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2562