ประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2019 เวลา 08:44 น.

ประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต
- แบบรายงานผลการดำเนินงานชมรม ประจำปีการศึกษา 2561


- แบบรายงานผลการดำเนินงานสโมสรนิสิต / องค์การบริหารองค์การนิสิต / สภาผู้แทนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2019 เวลา 11:50 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต