ผู้บริหารกองกิจการนิสิต
วันพุธที่ 18 กันยายน 2019 เวลา 14:45 น.  นายวิชาญ  วงษ์สังข์

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 618505

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทความวิจัยและผลงาน


  นายมนัส  นิลสวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 618504

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทความวิจัยและผลงาน


 นางสาวธาริณี สุขจิตต์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 618503

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางสาววารุณี  ก้วยไข่มุข

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 618502

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:32 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> บุคลากร