รับสมัครนิสิตอาสาเข้าร่วม "โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน"
วันอังคารที่ 08 ตุลาคม 2019 เวลา 14:07 น.

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รับสมัครนิสิตอาสาเข้าร่วม "โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน"