โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเยาวชนด้วยทักษะการรับฟังด้วยใจ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2019 เวลา 11:28 น.

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเยาวชนด้วยทักษะการรับฟังด้วยใจ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย