รับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน VR
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2019 เวลา 09:42 น.


*** รายละเอียด ***


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2019 เวลา 09:47 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน VR