รับสมัครนิสิตขายสลากกาชาด ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019 เวลา 12:03 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019 เวลา 12:05 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รับสมัครนิสิตขายสลากกาชาด ประจำปี 2562