โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตฯ
วันพุธที่ 06 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14:56 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14:58 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตฯ