รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายในงานเกษตรแฟร์ประจาปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2020 เวลา 14:54 น.


รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายในงานเกษตรแฟร์ประจาปี 2563 สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ งานกิจกรรมนิสิต ชั้น 5 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก


 รายละเอียดโครงการ

 ใบสมัครโครงการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2020 เวลา 15:34 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายในงานเกษตรแฟร์ประจาปี 2563