มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่สถาบันอุดมศึกษา
วันพุธที่ 29 มกราคม 2020 เวลา 10:30 น.

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่สถาบันอุดมศึกษา