KU JOB FAIR & EDUCATION 2020
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 11:42 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 11:50 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> KU JOB FAIR & EDUCATION 2020