โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต ประจำปี 2563
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:40 น.

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต ประจำปี 2563