โครงการยุวชนสร้างชาติ
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2020 เวลา 14:34 น.

แผนงานยุวชนสร้างชาติ

   โครงการบัณฑิตอาสา
   โครงการยุวชนอาสา
   โครงการกองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น

    สามารถดูและ Download รายละเอียดต่างๆ ของโครงการ "ยุวชนสร้างชาติ"
    ได้ที่  https://www.tistr.or.th/projects/mhesi/












แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2020 เวลา 14:49 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> โครงการยุวชนสร้างชาติ