แบบสำรวจความต้องการนิสิต มก. กรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2020 เวลา 09:43 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 09:16 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> แบบสำรวจความต้องการนิสิต มก. กรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19