โครงการคุณธรรมนำใจ
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:27 น.ฟังเรื่องสั้น "พระมหาชนก The Story of MAHAJANAKA"    คลิกที่นี้


ตอบคำถามเพื่อรับชั่วโมงกิจกรรม   คลิกที่นี้แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:35 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> โครงการคุณธรรมนำใจ