การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2021 เวลา 14:21 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 มกราคม 2021 เวลา 14:24 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร