เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ(ออนไลน์) ในหัวข้อ กรณีศึกษาการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีภาวะหมดไฟในการทำงาน
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 09:40 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 10:05 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ(ออนไลน์) ในหัวข้อ กรณีศึกษาการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีภาวะหมดไฟในการทำงาน