กองกิจการนิสิตต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันพฤหัสบดีที่ 04 มีนาคม 2021 เวลา 16:07 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 มีนาคม 2021 เวลา 16:27 น.
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> กองกิจการนิสิตต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน