ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการรับฟังด้วยใจ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 2
วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2021 เวลา 16:22 น.

 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการรับฟังด้วยใจ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 2