ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตพิเศษ 125
2 สถิติจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ม.ค. - มี.ค. 65 190
3 นโยบายรับเด็กพิเศษเข้าศึกษาต่อ มก. 266
4 ขอเชิญ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองกิจการนิสิต เพื่อพัฒนาการให้บริการ 378
5 รับสมัครนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2565 374
6 12 กิจกรรม..ทำจากใจเพื่อนิสิต KU ปี 2564 249
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการขอเข่าพื้นที่ ประกอบการร้านค้าเครื่องซักผ้า ภายใต้การดูแลของกองกิจการนิสิต 263
8 รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020) 273
9 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 905
10 ผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU JobFair & Education 2022 332
11 ประกาศมก. เรื่อง คัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair ฿ Education 2022 1048
12 KU GREEN DORM 359
13 มาตรการในการเข้าหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 341
14 การสัมมนาวิชาการด้านกิจการนิสิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (SA-SDGs KU FORUM) 383
15 ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 470
16 มหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการช่วยเหลือนิสิต มก. กรณีประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 2398
17 สิทธิพิเศษสำหรับนิสิต มก. ซื้อเครื่องพร้อมซิม 1806
18 ศูนย์ประสานงานกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก. ประจำปีการศึกษา 2564 652
19 สรุปเนื้อหากิจกรรม "เพิ่มความมั่นใจ สัมภาษณ์งาน (ภาษาอังกฤษ) อย่างไร ให้ได้ Sure!" 702
20 ทุนทำงานนิสิต KU : พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเรียนรู้สู้โควิด-19 1263
21 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือนิสิตผู้ติดเชื้อ COVID-19 613
22 ประมวลความรู้ โครงการสัมมนาออนไลน์ผู้นำกิจกรรมนิสิต 478
23 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 472
24 สิ่งที่ต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 921
25 อัปเดตค่าตรวจโควิด 19 แต่ละโรงพยาบาล ราคาเท่าไหร่มาดู! 96643
26 SAFE@KU DORM อยู่หอ (ต้อง) ปลอดภัย 381
27 กักตัวอย่างปลอดภัยไม่เพิ่มความเสี่ยง 397
28 ป้องกัน Covid-19 เมื่อต้องออกนอกบ้าน ฉบับนิสิตเกษตร 411
29 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหลังหายจากโรคโควิด สำหรับเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใกล้ชิด 791
30 แนวทางฟื้นฟูจิตใจหลังหายจากโรคโควิด สำหรับนิสิต 390
31 4 วิธี สร้างกำลังใจผ่านพ้นช่วง covid-19 530
32 Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 496
33 From KU Heart to Health 142
34 การช่วยเหลือนิสิตที่ติดเชื้อโควิดกรณีเร่งด่วน และมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 1151
35 ม.เกษตรส่งมอบ นมเกษตร ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 159
36 นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 1128
37 บันทึกจากอธิการบดี ฉบับที่ 2 163
38 บันทึกจากอธิการบดี 146
39 ติด COVID-19 ทำไงดี !? 2607
40 ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนอสอตหอพัก มก. บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 681
41 รู้หรือไม่ เมื่อไหร่ควรไปตรวจ Covid-19 1139
42 การรับมือ COVID-19 และส่งกำลังใจให้กับนิสิตและบุคลากร 1121
43 ม.เกษตรส่งมอบนมเกษตรให้กับโรงพยาบาลวิภาวดี 202
44 อยู่หอปลอดภัยห่างไกล "COVID-19" 954
45 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 408
46 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องจากการระบาด COVID-19 1472
47 ชวนมาดูแลสุขภาพใจในช่วงที่ COVID-19 ระบาด 1063
48 มก. ส่งมอบกำลังใจให้นิสิตพร้อมแจกนมเกษตร เพิ่มพลังกายและพลังใจในช่วงสอบ 299
49 care & share แบ่งปันสร้างกำลังใจในช่วงสอบ 258
50 เปิดรับสมัครนิสิตจิตอาสา โครงการนิสิตอาสาพาพี่ไป... 331
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 2


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก