ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 วันงดสูบบุหรี่โลก 30
2 KU ตู้ปันสุข 22
3 โครงการทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ 186
4 Ideas From Home 57
5 เดินวันละนิด จิตแจ่มใส 98
6 ส่งต่อกิจกรรมดีๆ สู่สังคม 65
7 โครงการคุณธรรมนำใจ 63
8 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 87
9 นนทรีอาสาบริจาคโลหิต "อาสาทั่วไทยบรรเทาภัยโควิด" 58
10 ปัจฉิมนิเทศ ONLINE 27
11 มหกรรม ทำดี ไม่รอใคร 41
12 แบบสำรวจความต้องการนิสิต มก. กรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 108
13 การขอรับเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต COVID-19 102
14 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปรับเกณฑ์คุณสมบัติผู้กู้ 149
15 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อภายในสำนักงาน 66
16 มุมโปรด มุมใหม่ 62
17 Social Distancing 70
18 HPC บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ 61
19 การกู้ยืม กยศ. 5231
20 มก. แจกหน้ากากผ้าให้กับนิสิตหอพัก 75
21 แนวทางการช่วยเหลือนิสิต มก. ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 140
22 เลื่อนการปิดหอพักนิสิตมก. 108
23 เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2563 80
24 Big Cleaning Day SAKU 90
25 สิทธิการรักษาพยาบาล 122
26 โครงการยุวชนสร้างชาติ 96
27 โครงการปลอดภัยใส่หมวก เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามวินัยจราจร 170
28 โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 183
29 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่สถาบันอุดมศึกษา 217
30 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 1314
31 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 547
32 รับสมัครนิสิตอาสาเข้าร่วม "โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน" 337
33 การแต่งกาย 277
34 บริการกองกิจการนิสิต 254
35 KU Student's shop 732
36 สรุปข่าวโครงการต่างๆ 677
37 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 4542
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก