ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020) 32
2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 137
3 ผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU JobFair & Education 2022 51
4 ประกาศมก. เรื่อง คัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair ฿ Education 2022 248
5 KU GREEN DORM 110
6 มาตรการในการเข้าหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 97
7 การสัมมนาวิชาการด้านกิจการนิสิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (SA-SDGs KU FORUM) 111
8 ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 134
9 มหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการช่วยเหลือนิสิต มก. กรณีประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 842
10 สิทธิพิเศษสำหรับนิสิต มก. ซื้อเครื่องพร้อมซิม 1208
11 ศูนย์ประสานงานกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก. ประจำปีการศึกษา 2564 451
12 สรุปเนื้อหากิจกรรม "เพิ่มความมั่นใจ สัมภาษณ์งาน (ภาษาอังกฤษ) อย่างไร ให้ได้ Sure!" 425
13 ทุนทำงานนิสิต KU : พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเรียนรู้สู้โควิด-19 997
14 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือนิสิตผู้ติดเชื้อ COVID-19 510
15 ประมวลความรู้ โครงการสัมมนาออนไลน์ผู้นำกิจกรรมนิสิต 415
16 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 387
17 สิ่งที่ต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 838
18 อัปเดตค่าตรวจโควิด 19 แต่ละโรงพยาบาล ราคาเท่าไหร่มาดู! 55722
19 SAFE@KU DORM อยู่หอ (ต้อง) ปลอดภัย 314
20 กักตัวอย่างปลอดภัยไม่เพิ่มความเสี่ยง 352
21 ป้องกัน Covid-19 เมื่อต้องออกนอกบ้าน ฉบับนิสิตเกษตร 357
22 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหลังหายจากโรคโควิด สำหรับเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใกล้ชิด 581
23 แนวทางฟื้นฟูจิตใจหลังหายจากโรคโควิด สำหรับนิสิต 311
24 4 วิธี สร้างกำลังใจผ่านพ้นช่วง covid-19 446
25 Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 358
26 From KU Heart to Health 97
27 การช่วยเหลือนิสิตที่ติดเชื้อโควิดกรณีเร่งด่วน และมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 459
28 ม.เกษตรส่งมอบ นมเกษตร ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 120
29 นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 518
30 บันทึกจากอธิการบดี ฉบับที่ 2 121
31 บันทึกจากอธิการบดี 120
32 ติด COVID-19 ทำไงดี !? 1744
33 ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนอสอตหอพัก มก. บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 601
34 รู้หรือไม่ เมื่อไหร่ควรไปตรวจ Covid-19 656
35 การรับมือ COVID-19 และส่งกำลังใจให้กับนิสิตและบุคลากร 496
36 ม.เกษตรส่งมอบนมเกษตรให้กับโรงพยาบาลวิภาวดี 148
37 อยู่หอปลอดภัยห่างไกล "COVID-19" 524
38 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 375
39 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องจากการระบาด COVID-19 928
40 ชวนมาดูแลสุขภาพใจในช่วงที่ COVID-19 ระบาด 612
41 มก. ส่งมอบกำลังใจให้นิสิตพร้อมแจกนมเกษตร เพิ่มพลังกายและพลังใจในช่วงสอบ 202
42 care & share แบ่งปันสร้างกำลังใจในช่วงสอบ 205
43 เปิดรับสมัครนิสิตจิตอาสา โครงการนิสิตอาสาพาพี่ไป... 223
44 เพจ FB ของส่วนงานกองกิจการนิสิต 228
45 สรุป ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเสวนาออนไลน์ "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 179
46 Creative KU 168
47 การดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ 163
48 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เปิดไฟให้บริการนิสิตทำกิจกรรม 374
49 สรุปภาพบรรยาการการจัดโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/64 245
50 สรุปภาพบรรยากาศงาน Revival Market 287
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 2


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก