ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รับสมัครงาน 27
2 โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตฯ 21
3 รับสมัครนิสิตขายสลากกาชาด ประจำปี 2562 32
4 รับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน VR 19
5 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเยาวชนด้วยทักษะการรับฟังด้วยใจ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย 242
6 รับสมัครนิสิตอาสาเข้าร่วม "โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน" 106
7 การแต่งกาย 69
8 บริการกองกิจการนิสิต 72
9 KU Student's shop 295
10 สรุปข่าวโครงการต่างๆ 534
11 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 4368
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก