ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 โครงการปลอดภัยใส่หมวก เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามวินัยจราจร 1
2 โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 3
3 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 11
4 KU JOB FAIR & EDUCATION 2020 88
5 วันสตรีสากล : มก.ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 17
6 โครงการเสริมทักษะสร้างอาชีพ ครั้งที่ 1/63 31
7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่สถาบันอุดมศึกษา 38
8 ออกแบบอนาคตด้วยประสบการณ์จริง 51
9 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 679
10 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายในงานเกษตรแฟร์ประจาปี 2563 1365
11 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 178
12 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมงาน KU Job Fair & Education 2020 92
13 โครงการ 4X10 ฝันให้ไกล ไปให้ถึง 170
14 เชิญประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมการมีงานทำ 74
15 โครงการรับพลังบวก เพิ่มพลังรักษ์ 136
16 กำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 124
17 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมงาน KU Job Fair & Education 2020 967
18 รับสมัครงาน 422
19 รับสมัครนิสิตอาสาเข้าร่วม "โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน" 237
20 การแต่งกาย 172
21 บริการกองกิจการนิสิต 181
22 KU Student's shop 431
23 สรุปข่าวโครงการต่างๆ 614
24 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 4436
 


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก