ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020) 32
2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 130
3 ผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU JobFair & Education 2022 51
4 ประกาศมก. เรื่อง คัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair ฿ Education 2022 245
5 KU GREEN DORM 110
6 มาตรการในการเข้าหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 96
7 การสัมมนาวิชาการด้านกิจการนิสิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (SA-SDGs KU FORUM) 111
8 ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 134
9 มหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการช่วยเหลือนิสิต มก. กรณีประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 841
10 สิทธิพิเศษสำหรับนิสิต มก. ซื้อเครื่องพร้อมซิม 1207
11 ศูนย์ประสานงานกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก. ประจำปีการศึกษา 2564 451
12 สรุปเนื้อหากิจกรรม "เพิ่มความมั่นใจ สัมภาษณ์งาน (ภาษาอังกฤษ) อย่างไร ให้ได้ Sure!" 424
13 ทุนทำงานนิสิต KU : พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเรียนรู้สู้โควิด-19 996
14 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือนิสิตผู้ติดเชื้อ COVID-19 510
15 ประมวลความรู้ โครงการสัมมนาออนไลน์ผู้นำกิจกรรมนิสิต 415
16 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 387
17 สิ่งที่ต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 838
18 อัปเดตค่าตรวจโควิด 19 แต่ละโรงพยาบาล ราคาเท่าไหร่มาดู! 55685
19 SAFE@KU DORM อยู่หอ (ต้อง) ปลอดภัย 314
20 กักตัวอย่างปลอดภัยไม่เพิ่มความเสี่ยง 352
21 ป้องกัน Covid-19 เมื่อต้องออกนอกบ้าน ฉบับนิสิตเกษตร 357
22 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหลังหายจากโรคโควิด สำหรับเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใกล้ชิด 581
23 แนวทางฟื้นฟูจิตใจหลังหายจากโรคโควิด สำหรับนิสิต 311
24 4 วิธี สร้างกำลังใจผ่านพ้นช่วง covid-19 446
25 Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 358
26 From KU Heart to Health 97
27 การช่วยเหลือนิสิตที่ติดเชื้อโควิดกรณีเร่งด่วน และมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 459
28 ม.เกษตรส่งมอบ นมเกษตร ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 120
29 นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 518
30 บันทึกจากอธิการบดี ฉบับที่ 2 121
31 บันทึกจากอธิการบดี 120
32 ติด COVID-19 ทำไงดี !? 1744
33 ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนอสอตหอพัก มก. บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 601
34 รู้หรือไม่ เมื่อไหร่ควรไปตรวจ Covid-19 655
35 การรับมือ COVID-19 และส่งกำลังใจให้กับนิสิตและบุคลากร 495
36 ม.เกษตรส่งมอบนมเกษตรให้กับโรงพยาบาลวิภาวดี 148
37 อยู่หอปลอดภัยห่างไกล "COVID-19" 523
38 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 375
39 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องจากการระบาด COVID-19 928
40 ชวนมาดูแลสุขภาพใจในช่วงที่ COVID-19 ระบาด 612
41 มก. ส่งมอบกำลังใจให้นิสิตพร้อมแจกนมเกษตร เพิ่มพลังกายและพลังใจในช่วงสอบ 202
42 care & share แบ่งปันสร้างกำลังใจในช่วงสอบ 205
43 เปิดรับสมัครนิสิตจิตอาสา โครงการนิสิตอาสาพาพี่ไป... 223
44 เพจ FB ของส่วนงานกองกิจการนิสิต 228
45 สรุป ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเสวนาออนไลน์ "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 179
46 Creative KU 168
47 การดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ 163
48 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เปิดไฟให้บริการนิสิตทำกิจกรรม 374
49 สรุปภาพบรรยาการการจัดโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/64 245
50 สรุปภาพบรรยากาศงาน Revival Market 287
51 คลิปวิดีโอการจัดโครงการต่อยอดพลังความคิดก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน เสวนา เรื่อง "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 237
52 รายชื่อนิสิตที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับเอกสารกู้ยืมทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว 571
53 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 1653
54 มาตรการช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) 480
55 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมทักษะสร้างอาชีพ #2 "กลยุทธ์สุดปัง ขายให้ดังแบบโปร" 185
56 แบบฟอร์มกิจกรรมเสริมหลักสูตร online 270
57 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 753
58 รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งแรก ฟรี 820
59 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่่วมมือการจัดงาน KU JOB FAIR & EDUCATION 2021 262
60 ชั่วโมงกิจกรรม งานวินัยฯ 361
61 ประกาศผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair & Education 2021 224
62 การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 239
63 ALWAYS KU จากนิสิตเก่าสู่บุคลากร มก. 269
64 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการ CARE & SHARE EP.2 ดูแลกันแบ่งปันกำลังใจในช่วงสอบ 290
65 ร่วมบริจาคอวัยวะออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเเคชัน "บริจาคอวัยวะ" 359
66 ช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม 326
67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารงานเป็นเลิศ 322
68 คลิปบันทึกการติว ก.พ. ออนไลน์ ปี 2563 375
69 คลิปบันทึกการสอนออนไลน์ “เตรียมความพร้อม พิชิต Toeic” 367
70 KU HAPPY PLACE CENTER 1534
71 โครงการ K&U Together 662
72 การขอรับสิทธิการรักษาพยาบาล 320
73 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 363
74 KUnity 668
75 แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 427
76 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 569
77 สรุปการดำเนินงานด้านกิจการนิสิตในสถานการณ์ COVID - 19 485
78 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 3540
79 การขอรับเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต COVID-19 834
80 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อภายในสำนักงาน 441
81 แนวทางการช่วยเหลือนิสิต มก. ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 505
82 โครงการปลอดภัยใส่หมวก เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามวินัยจราจร 475
83 การแต่งกาย 530
84 บริการกองกิจการนิสิต 551
85 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 4979


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์