ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบสำรวจผู้ประสบภัยพายุปาบึก 16
2 โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านของพ่อ 15
3 โครงการบริหารต้นทุน สมดุลชีวิต ตามหลักแผ่นดิน เศรษฐกิจพอเพียง 8
4 Japanese Business Workshop 9
5 โครงการกลุ่มเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 26
6 โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 56
7 ร้อยเรื่องเล่า ตอน ก้าวไกล ไทยทะยาน 1497
8 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 130
9 ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 8/61 53
10 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 58
11 ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 7/61 79
12 ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 6/61 83
13 โครงการวิทยากรอาสา 122
14 ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 5/61 114
15 โครงการ "KU Buddy เพื่อนช่วยเพื่อน" 260
16 ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 4/61 253
17 ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 211
18 ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 3/61 317
19 การเดินทางในมก. 209
20 ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 2/61 194
21 ข่าวกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 1/61 199
22 ปฏิทินโครงการงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต 350
23 ประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต 629
24 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 4018


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์