ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สรุปภาพบรรยาการการจัดโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/64 9
2 สรุปภาพบรรยากาศงาน Revival Market 19
3 คลิปวิดีโอการจัดโครงการต่อยอดพลังความคิดก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน เสวนา เรื่อง "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 33
4 ขอเชิญชวนนิสิต มก. ส่งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 42
5 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ(ออนไลน์) ในหัวข้อ กรณีศึกษาการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีภาวะหมดไฟในการทำงาน 38
6 แนวทางการช่วยเหลือนิสิตหอพักซอยพหลโยธิน 45 46
7 กองกิจการนิสิตร่วมลงนามถวายพระพร 57
8 รายชื่อนิสิตที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับเอกสารกู้ยืมทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว 60
9 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 195
10 มาตรการช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) 193
11 Sharing Season ฤดูแบ่งปัน 188
12 กิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 72
13 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมทักษะสร้างอาชีพ #2 "กลยุทธ์สุดปัง ขายให้ดังแบบโปร" 52
14 แบบฟอร์มกิจกรรมเสริมหลักสูตร online 95
15 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 297
16 รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งแรก ฟรี 189
17 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่่วมมือการจัดงาน KU JOB FAIR & EDUCATION 2021 103
18 โครงการปั้นสร้างฝัน แบ่งปันควาามสุข 134
19 ชั่วโมงกิจกรรม งานวินัยฯ 204
20 ประกาศผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair & Education 2021 108
21 การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 105
22 ALWAYS KU จากนิสิตเก่าสู่บุคลากร มก. 120
23 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการ CARE & SHARE EP.2 ดูแลกันแบ่งปันกำลังใจในช่วงสอบ 125
24 ร่วมบริจาคอวัยวะออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเเคชัน "บริจาคอวัยวะ" 161
25 ช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม 144
26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารงานเป็นเลิศ 153
27 คลิปบันทึกการติว ก.พ. ออนไลน์ ปี 2563 184
28 คลิปบันทึกการสอนออนไลน์ “เตรียมความพร้อม พิชิต Toeic” 190
29 KU HAPPY PLACE CENTER 360
30 โครงการ K&U Together 359
31 การขอรับสิทธิการรักษาพยาบาล 188
32 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 210
33 KUnity 380
34 แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 278
35 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 312
36 สรุปการดำเนินงานด้านกิจการนิสิตในสถานการณ์ COVID - 19 307
37 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 627
38 การขอรับเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต COVID-19 622
39 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อภายในสำนักงาน 297
40 แนวทางการช่วยเหลือนิสิต มก. ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 311
41 โครงการปลอดภัยใส่หมวก เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามวินัยจราจร 335
42 การแต่งกาย 409
43 บริการกองกิจการนิสิต 442
44 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 4800


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์