ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 8
2 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมงาน KU Job Fair & Education 2020 338
3 รับสมัครงาน 144
4 โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตฯ 86
5 รับสมัครนิสิตขายสลากกาชาด ประจำปี 2562 76
6 รับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน VR 50
7 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเยาวชนด้วยทักษะการรับฟังด้วยใจ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย 272
8 รับสมัครนิสิตอาสาเข้าร่วม "โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน" 140
9 การแต่งกาย 95
10 บริการกองกิจการนิสิต 112
11 KU Student's shop 363
12 สรุปข่าวโครงการต่างๆ 558
13 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 4383


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์