ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 12
2 senoir project 21
3 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าทำงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) เพิ่มเติมรอบที่ 2 1080
4 KUnity 68
5 รับสมัครนิสิตทำงาน โครงการหลวง 51 171
6 แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 104
7 KU HAPPY PLACE CENTER 94
8 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 104
9 ประกาศมก.เรื่อง การจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก. ปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์) 110
10 สรุปการดำเนินงานด้านกิจการนิสิตในสถานการณ์ COVID - 19 107
11 ลงทะเบียนขอรับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตพิการ ปีการศึกษา 2563 246
12 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 323
13 การขอรับเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต COVID-19 398
14 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อภายในสำนักงาน 167
15 การกู้ยืม กยศ. 16628
16 แนวทางการช่วยเหลือนิสิต มก. ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 209
17 สิทธิการรักษาพยาบาล 213
18 โครงการปลอดภัยใส่หมวก เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามวินัยจราจร 221
19 โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 251
20 การแต่งกาย 329
21 บริการกองกิจการนิสิต 329
22 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 4611


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์