ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตพิเศษ 125
2 สถิติจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ม.ค. - มี.ค. 65 190
3 นโยบายรับเด็กพิเศษเข้าศึกษาต่อ มก. 266
4 ขอเชิญ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองกิจการนิสิต เพื่อพัฒนาการให้บริการ 378
5 รับสมัครนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2565 374
6 12 กิจกรรม..ทำจากใจเพื่อนิสิต KU ปี 2564 249
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกการขอเข่าพื้นที่ ประกอบการร้านค้าเครื่องซักผ้า ภายใต้การดูแลของกองกิจการนิสิต 263
8 รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020) 273
9 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 905
10 ผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU JobFair & Education 2022 332
11 ประกาศมก. เรื่อง คัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair ฿ Education 2022 1047
12 KU GREEN DORM 359
13 มาตรการในการเข้าหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 341
14 การสัมมนาวิชาการด้านกิจการนิสิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (SA-SDGs KU FORUM) 382
15 ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการร้านเครื่องซักผ้า ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 470
16 มหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการช่วยเหลือนิสิต มก. กรณีประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 2398
17 สิทธิพิเศษสำหรับนิสิต มก. ซื้อเครื่องพร้อมซิม 1805
18 ศูนย์ประสานงานกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ มก. ประจำปีการศึกษา 2564 652
19 สรุปเนื้อหากิจกรรม "เพิ่มความมั่นใจ สัมภาษณ์งาน (ภาษาอังกฤษ) อย่างไร ให้ได้ Sure!" 702
20 ทุนทำงานนิสิต KU : พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเรียนรู้สู้โควิด-19 1263
21 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมาตรการช่วยเหลือนิสิตผู้ติดเชื้อ COVID-19 613
22 ประมวลความรู้ โครงการสัมมนาออนไลน์ผู้นำกิจกรรมนิสิต 478
23 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 472
24 สิ่งที่ต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19 921
25 อัปเดตค่าตรวจโควิด 19 แต่ละโรงพยาบาล ราคาเท่าไหร่มาดู! 96639
26 SAFE@KU DORM อยู่หอ (ต้อง) ปลอดภัย 381
27 กักตัวอย่างปลอดภัยไม่เพิ่มความเสี่ยง 397
28 ป้องกัน Covid-19 เมื่อต้องออกนอกบ้าน ฉบับนิสิตเกษตร 411
29 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหลังหายจากโรคโควิด สำหรับเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใกล้ชิด 791
30 แนวทางฟื้นฟูจิตใจหลังหายจากโรคโควิด สำหรับนิสิต 390
31 4 วิธี สร้างกำลังใจผ่านพ้นช่วง covid-19 530
32 Work from Home อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 496
33 From KU Heart to Health 142
34 การช่วยเหลือนิสิตที่ติดเชื้อโควิดกรณีเร่งด่วน และมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 1151
35 ม.เกษตรส่งมอบ นมเกษตร ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 159
36 นิสิตเกษตรฯ ปฏิบัติอย่างไร เมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 1127
37 บันทึกจากอธิการบดี ฉบับที่ 2 163
38 บันทึกจากอธิการบดี 146
39 ติด COVID-19 ทำไงดี !? 2606
40 ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือนอสอตหอพัก มก. บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 681
41 รู้หรือไม่ เมื่อไหร่ควรไปตรวจ Covid-19 1139
42 การรับมือ COVID-19 และส่งกำลังใจให้กับนิสิตและบุคลากร 1121
43 ม.เกษตรส่งมอบนมเกษตรให้กับโรงพยาบาลวิภาวดี 202
44 อยู่หอปลอดภัยห่างไกล "COVID-19" 954
45 ส่งกำลังใจด้วย "นมเกษตร" 408
46 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. อันเนื่องจากการระบาด COVID-19 1457
47 ชวนมาดูแลสุขภาพใจในช่วงที่ COVID-19 ระบาด 1063
48 มก. ส่งมอบกำลังใจให้นิสิตพร้อมแจกนมเกษตร เพิ่มพลังกายและพลังใจในช่วงสอบ 299
49 care & share แบ่งปันสร้างกำลังใจในช่วงสอบ 258
50 เปิดรับสมัครนิสิตจิตอาสา โครงการนิสิตอาสาพาพี่ไป... 331
51 เพจ FB ของส่วนงานกองกิจการนิสิต 299
52 สรุป ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเสวนาออนไลน์ "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 239
53 Creative KU 237
54 การดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ 216
55 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เปิดไฟให้บริการนิสิตทำกิจกรรม 579
56 สรุปภาพบรรยาการการจัดโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/64 326
57 สรุปภาพบรรยากาศงาน Revival Market 382
58 คลิปวิดีโอการจัดโครงการต่อยอดพลังความคิดก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน เสวนา เรื่อง "จบปุ๊บ ได้งานปั๊บ" 320
59 รายชื่อนิสิตที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับเอกสารกู้ยืมทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว 639
60 มาตรการช่วยเหลือนิสิต มก. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 3685
61 มาตรการช่วยเหลือนิสิตในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) 555
62 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการเส้นทางสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมเสริมทักษะสร้างอาชีพ #2 "กลยุทธ์สุดปัง ขายให้ดังแบบโปร" 225
63 แบบฟอร์มกิจกรรมเสริมหลักสูตร online 318
64 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 838
65 รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งแรก ฟรี 1052
66 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่่วมมือการจัดงาน KU JOB FAIR & EDUCATION 2021 313
67 ชั่วโมงกิจกรรม งานวินัยฯ 424
68 ประกาศผลการคัดเลือกภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงาน KU Job Fair & Education 2021 277
69 การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 280
70 ALWAYS KU จากนิสิตเก่าสู่บุคลากร มก. 331
71 สรุปภาพบรรยากาศ โครงการ CARE & SHARE EP.2 ดูแลกันแบ่งปันกำลังใจในช่วงสอบ 353
72 ร่วมบริจาคอวัยวะออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเเคชัน "บริจาคอวัยวะ" 446
73 ช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม 401
74 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารงานเป็นเลิศ 389
75 คลิปบันทึกการติว ก.พ. ออนไลน์ ปี 2563 474
76 คลิปบันทึกการสอนออนไลน์ “เตรียมความพร้อม พิชิต Toeic” 454
77 KU HAPPY PLACE CENTER 2172
78 โครงการ K&U Together 718
79 การขอรับสิทธิการรักษาพยาบาล 372
80 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 404
81 KUnity 756
82 แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 495
83 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 690
84 สรุปการดำเนินงานด้านกิจการนิสิตในสถานการณ์ COVID - 19 571
85 ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 5058
86 การขอรับเงินกองทุนสวัสดิภาพนิสิต COVID-19 921
87 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อภายในสำนักงาน 505
88 แนวทางการช่วยเหลือนิสิต มก. ที่ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 551
89 โครงการปลอดภัยใส่หมวก เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามวินัยจราจร 525
90 การแต่งกาย 574
91 บริการกองกิจการนิสิต 597
92 นิสิตที่ไม่ได้รับ SMS จากมหาวิทยาลัย 5034


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์