ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2561


แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิต (04 - 06 ม.ค. 61)
144
2   Link   Support Sport Team KU (16 ม.ค. 61)
192
3   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/61 (16 ม.ค. 61)
153
4   Link   โครงการเรียนรู้การทำงานองค์กรสื่อสาร เตรียมความพร้อมสู่สากล (17 ม.ค. 61)
161
5   Link   โครงการฝึกอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ (20 ม.ค. 61)
154
6   Link   โครงการจิตอาสาพัฒนาหอพักซอยพหลโยธิน 45 (20 ม.ค. 61)
160
7   Link   โครงการเสวนาสานสัมพันธ์นิสิตทุนการศึกษา (21 ม.ค. 61)
142
8   Link   โครงการเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบุคคลออทิสติก (24 ม.ค. 61)
153
9   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 2/61 (27 ม.ค. 61)
161
10   Link   วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี (02 ก.พ. 61)
180
11   Link   โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 (05 - 09 ก.พ. 61)
151
12   Link   โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2560 (06 - 07 ก.พ. 61)
160
13   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/61 (13 ก.พ. 61)
160
14   Link   โครงการสัมมาทิฐิอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก (14 ก.พ. 61)
183
15   Link   โครงการป้องกันการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (14 ก.พ. 61)
192
16   Link   โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาสุขภาวะ "เปลี่ยนความเศร้าให้เป็นความสุข" (14 ก.พ. 61)
145
17   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 3/61 (17 ก.พ. 61)
154
18   Link   ร่วมไว้อาลัยศาสตราจารย์ระพี สาคริก (19 ก.พ. 61)
179
19   Link   ศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (19 ก.พ. 61)
184
20   Link   โครงการบัณฑิตไทยไม่โกงไม่ทุจริตการสอบ (กลางภาค - ภาคปลาย) (22 ก.พ. 61)
156
21   Link   โครงการทำบุญไหว้พระเวียนเทียนวันมาฆบูชา (01 มี.ค. 61)
161
22   Link   งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (02 มี.ค. 61)
148
23   Link   ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (06 มี.ค. 61)
186
24   Link   พิธีมอบทุนพระราชทาน รางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล" (09 มี. ค. 61)
192
25   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/61 (13 มี.ค. 61)
132
26   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 4/61 (17 มี.ค. 61)
142
27   Link   โครงการทำบุญหอพัก ซ.45 ( 17 มี.ค. 61)
141
28   Link   โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาวะฯ (22 มี.ค. 61)
200
29   Link   โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (ประเทศจีน) (22 - 25 มี.ค. 61)
170
30   Link   โครงการงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 27 (26 - 27 มี.ค. 61)
185
31   Link   โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสบการณ์ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น (31 มี.ค. - 1 เม.ย. 61)
202
32   Link   โครงการสัมมาทิฐิกองกิจการนิสิต "เรียนรู้จากอดีตสู่ปัจจุบัน" เนื่องในวันสงกราต์ 2561 (10 เม.ย. 61)
190
33   Link   โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (10 เม.ย. 61)
156
34   Link   โครงการพัฒนาสุขภาวะ (18 เม.ย. 61)
142
35   Link   โครงารปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 (20 เม.ย. 61)
211
36   Link   ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต (21 เม.ย. 61)
147
37   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 5/61 (21 เม.ย. 61)
145
38   Link   โครงการสอนเสริมทักษะการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) รุ่นที่ 1 (21 - 22 เม.ย. 61)
198
39   Link   โครงการฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมนิสิตชั้นปีที่ 1 (21 - 23 เม.ย. 61)
154
40   Link   โครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 (26 เม.ย. 61)
220
41   Link   โครงการนิสิตรุ่นใหม่ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข (28 เม.ย. 61)
164
42   Link   ถวายพระพรชัยมงคลพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (01 พ.ค. 61)
221
43   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 5/61 (01 พ.ค. 61)
152
44   Link   ศึกษาดูงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (10 พ.ค. 61)
166
45   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 6/61 (19 พ.ค. 61)
153
46   Link   โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี ชาวเรือ-ชาวไร่ (26 พ.ค. 61)
156
47   Link   โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิต (27 - 29 พ.ค. 61)
146
48   Link   โครงการทำบุญไหว้พระเวียนเทียนวันวิสาขบูชา (29 พ.ค. 61)
138
49   Link   โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค. 61)
151
50   Link   โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรผู้นำนิสิต : ต้นกล้าสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" ประจำปีการศึกษา 2561 (08 - 10 มิ.ย 61)
157
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 2


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก