ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2561


แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิต (04 - 06 ม.ค. 61)
67
2   Link   Support Sport Team KU (16 ม.ค. 61)
97
3   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/61 (16 ม.ค. 61)
79
4   Link   โครงการเรียนรู้การทำงานองค์กรสื่อสาร เตรียมความพร้อมสู่สากล (17 ม.ค. 61)
85
5   Link   โครงการฝึกอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ (20 ม.ค. 61)
69
6   Link   โครงการจิตอาสาพัฒนาหอพักซอยพหลโยธิน 45 (20 ม.ค. 61)
73
7   Link   โครงการเสวนาสานสัมพันธ์นิสิตทุนการศึกษา (21 ม.ค. 61)
53
8   Link   โครงการเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบุคคลออทิสติก (24 ม.ค. 61)
69
9   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 2/61 (27 ม.ค. 61)
76
10   Link   วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี (02 ก.พ. 61)
92
11   Link   โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 (05 - 09 ก.พ. 61)
71
12   Link   โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2560 (06 - 07 ก.พ. 61)
73
13   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/61 (13 ก.พ. 61)
81
14   Link   โครงการสัมมาทิฐิอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก (14 ก.พ. 61)
101
15   Link   โครงการป้องกันการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (14 ก.พ. 61)
82
16   Link   โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาสุขภาวะ "เปลี่ยนความเศร้าให้เป็นความสุข" (14 ก.พ. 61)
61
17   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 3/61 (17 ก.พ. 61)
77
18   Link   ร่วมไว้อาลัยศาสตราจารย์ระพี สาคริก (19 ก.พ. 61)
90
19   Link   ศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (19 ก.พ. 61)
109
20   Link   โครงการบัณฑิตไทยไม่โกงไม่ทุจริตการสอบ (กลางภาค - ภาคปลาย) (22 ก.พ. 61)
79
21   Link   โครงการทำบุญไหว้พระเวียนเทียนวันมาฆบูชา (01 มี.ค. 61)
77
22   Link   งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (02 มี.ค. 61)
56
23   Link   ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (06 มี.ค. 61)
101
24   Link   พิธีมอบทุนพระราชทาน รางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล" (09 มี. ค. 61)
90
25   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/61 (13 มี.ค. 61)
67
26   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 4/61 (17 มี.ค. 61)
64
27   Link   โครงการทำบุญหอพัก ซ.45 ( 17 มี.ค. 61)
62
28   Link   โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาวะฯ (22 มี.ค. 61)
104
29   Link   โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (ประเทศจีน) (22 - 25 มี.ค. 61)
75
30   Link   โครงการงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 27 (26 - 27 มี.ค. 61)
101
31   Link   โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสบการณ์ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น (31 มี.ค. - 1 เม.ย. 61)
111
32   Link   โครงการสัมมาทิฐิกองกิจการนิสิต "เรียนรู้จากอดีตสู่ปัจจุบัน" เนื่องในวันสงกราต์ 2561 (10 เม.ย. 61)
104
33   Link   โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (10 เม.ย. 61)
74
34   Link   โครงการพัฒนาสุขภาวะ (18 เม.ย. 61)
72
35   Link   โครงารปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 (20 เม.ย. 61)
111
36   Link   ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต (21 เม.ย. 61)
66
37   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 5/61 (21 เม.ย. 61)
68
38   Link   โครงการสอนเสริมทักษะการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) รุ่นที่ 1 (21 - 22 เม.ย. 61)
115
39   Link   โครงการฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมนิสิตชั้นปีที่ 1 (21 - 23 เม.ย. 61)
72
40   Link   โครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 (26 เม.ย. 61)
109
41   Link   โครงการนิสิตรุ่นใหม่ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข (28 เม.ย. 61)
77
42   Link   ถวายพระพรชัยมงคลพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (01 พ.ค. 61)
127
43   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 5/61 (01 พ.ค. 61)
73
44   Link   ศึกษาดูงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (10 พ.ค. 61)
72
45   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 6/61 (19 พ.ค. 61)
75
46   Link   โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี ชาวเรือ-ชาวไร่ (26 พ.ค. 61)
68
47   Link   โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิต (27 - 29 พ.ค. 61)
58
48   Link   โครงการทำบุญไหว้พระเวียนเทียนวันวิสาขบูชา (29 พ.ค. 61)
72
49   Link   โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค. 61)
70
50   Link   โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรผู้นำนิสิต : ต้นกล้าสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" ประจำปีการศึกษา 2561 (08 - 10 มิ.ย 61)
70
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 2


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก