ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2561


แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิต (04 - 06 ม.ค. 61)
246
2   Link   Support Sport Team KU (16 ม.ค. 61)
289
3   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/61 (16 ม.ค. 61)
233
4   Link   โครงการฝึกอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ (20 ม.ค. 61)
241
5   Link   โครงการจิตอาสาพัฒนาหอพักซอยพหลโยธิน 45 (20 ม.ค. 61)
250
6   Link   โครงการเสวนาสานสัมพันธ์นิสิตทุนการศึกษา (21 ม.ค. 61)
223
7   Link   โครงการเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบุคคลออทิสติก (24 ม.ค. 61)
246
8   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 2/61 (27 ม.ค. 61)
244
9   Link   วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี (02 ก.พ. 61)
260
10   Link   โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 (05 - 09 ก.พ. 61)
230
11   Link   โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2560 (06 - 07 ก.พ. 61)
256
12   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/61 (13 ก.พ. 61)
227
13   Link   โครงการสัมมาทิฐิอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก (14 ก.พ. 61)
255
14   Link   โครงการป้องกันการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (14 ก.พ. 61)
292
15   Link   โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาสุขภาวะ "เปลี่ยนความเศร้าให้เป็นความสุข" (14 ก.พ. 61)
223
16   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 3/61 (17 ก.พ. 61)
239
17   Link   ร่วมไว้อาลัยศาสตราจารย์ระพี สาคริก (19 ก.พ. 61)
264
18   Link   ศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (19 ก.พ. 61)
260
19   Link   โครงการบัณฑิตไทยไม่โกงไม่ทุจริตการสอบ (กลางภาค - ภาคปลาย) (22 ก.พ. 61)
239
20   Link   โครงการทำบุญไหว้พระเวียนเทียนวันมาฆบูชา (01 มี.ค. 61)
238
21   Link   งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (02 มี.ค. 61)
237
22   Link   ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (06 มี.ค. 61)
269
23   Link   พิธีมอบทุนพระราชทาน รางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล" (09 มี. ค. 61)
283
24   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/61 (13 มี.ค. 61)
196
25   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 4/61 (17 มี.ค. 61)
229
26   Link   โครงการทำบุญหอพัก ซ.45 ( 17 มี.ค. 61)
236
27   Link   โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาวะฯ (22 มี.ค. 61)
294
28   Link   โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (ประเทศจีน) (22 - 25 มี.ค. 61)
262
29   Link   โครงการงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 27 (26 - 27 มี.ค. 61)
265
30   Link   โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสบการณ์ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น (31 มี.ค. - 1 เม.ย. 61)
289
31   Link   โครงการสัมมาทิฐิกองกิจการนิสิต "เรียนรู้จากอดีตสู่ปัจจุบัน" เนื่องในวันสงกราต์ 2561 (10 เม.ย. 61)
280
32   Link   โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (10 เม.ย. 61)
231
33   Link   โครงการพัฒนาสุขภาวะ (18 เม.ย. 61)
204
34   Link   โครงารปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 (20 เม.ย. 61)
299
35   Link   ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต (21 เม.ย. 61)
231
36   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 5/61 (21 เม.ย. 61)
217
37   Link   โครงการสอนเสริมทักษะการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) รุ่นที่ 1 (21 - 22 เม.ย. 61)
277
38   Link   โครงการฝึกอบรมผู้นำกิจกรรมนิสิตชั้นปีที่ 1 (21 - 23 เม.ย. 61)
235
39   Link   โครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 (26 เม.ย. 61)
313
40   Link   โครงการนิสิตรุ่นใหม่ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข (28 เม.ย. 61)
237
41   Link   ถวายพระพรชัยมงคลพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (01 พ.ค. 61)
304
42   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 5/61 (01 พ.ค. 61)
207
43   Link   ศึกษาดูงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (10 พ.ค. 61)
240
44   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 6/61 (19 พ.ค. 61)
207
45   Link   โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี ชาวเรือ-ชาวไร่ (26 พ.ค. 61)
246
46   Link   โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิต (27 - 29 พ.ค. 61)
215
47   Link   โครงการทำบุญไหว้พระเวียนเทียนวันวิสาขบูชา (29 พ.ค. 61)
187
48   Link   โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค. 61)
231
49   Link   โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรผู้นำนิสิต : ต้นกล้าสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" ประจำปีการศึกษา 2561 (08 - 10 มิ.ย 61)
227
50   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 6/61 (12 มิ.ย. 61)
132
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 2


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก