ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2558


แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   โครงการเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช (5 ธ.ค. 58)
210
2   Link   พิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ (01 ธ.ค. 58)
214
3   Link   กิจกรรม "ปั่นกัน กั้นโกง" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (22 พ.ย. 58)
196
4   Link   โครงการวางพวงมาลา 23 ตุลาคม (23 ต.ค. 58)
208
5   Link   โครงการสัมมาทิฐิกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 3/58 (24 ก.ย. 58)
264
6   Link   โครงการผ่อนคลายความเครียดผ่านงานศิลปะ (22 ก.ย. 58)
252
7   Link   โครงการสมาธิใจใส ครั้งที่ 2 (20 ก.ย. 58)
249
8   Link   โครงการสุขใจไหว้พระทำบุญ ครั้งที่ 2 (19 ก.ย. 58)
247
9   Link   โครงการประกวดการแต่งกายของนิสิตระดับคณะ ครั้งที่ 3/58 (15 - 17 ก.ย. 58)
215
10   Link   โครงการทักษะและกระบวนการจัดทำโครงการ ครั้งที่ 4 (15 ก.ย. 58)
233
11   Link   โครงการทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (14 ก.ย. 58)
231
12   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 12/58 (13 ก.ย. 58)
243
13   Link   โครงการเกษตรอาสาอ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 2/58 (12 ก.ย. 58)
232
14   Link   โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสู่ตลาดแรงงาน (12 ก.ย. 58)
216
15   Link   โครงการฝึกซ้อมหนีไฟและป้องกันอัคคีภัย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน (11 ก.ย. 58)
239
16   Link   โครงการพิธีมอบรางวัลแต่งกายดีในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 (10 ก.ย. 58)
224
17   Link   โครงการปฐมนิเทศนิสิตกองทุน กยศ. และกรอ. ประจำปีการศึกษา 2558 (08 ก.ย. 58)
234
18   Link   โครงการการสร้างเครือข่ายนิสิตแกนนำเคยู ครั้งที่ 3 (05 - 06 ก.ย. 58)
235
19   Link   โครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิตฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ 2558 (04 - 06 ก.ย. 58)
243
20   Link   โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ (02 ก.ย. 58)
224
21   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 9/58 (01 ก.ย. 58)
231
22   Link   โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานด้านอาชีพและขยายโอกาสเรียนรู้ (31 ส.ค. 58)
239
23   Link   โครงการสมาธิใจใส ครั้งที่ 1 (30 ส.ค. 58)
252
24   Link   โครงการเยี่ยมชมอาชีพอิสระสัญจร รุ่นที่ 4 (29 ส.ค. 58)
222
25   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 11/58 (29 ส.ค. 58)
240
26   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 8/58 (26 ส.ค. 58)
229
27   Link   โครงการใครเล่าจะรักเราเท่าแม่ (25 ส.ค. 58)
297
28   Link   โครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก ปีการศึกษา 2558 (25 ส.ค. 58)
230
29   Link   โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนิสิตศึกษาดูงานต่างประเทศ 2 หลักสูตร (25 ส.ค. 58)
239
30   Link   โครงการสุขใจไหว้พระทำบุญ ครั้งที่ 1 (23 ส.ค. 58)
237
31   Link   โครงการพัฒนาเทคนิคการเป็นเพื่อนที่ปรึกษา รุ่น 7 (22 - 23 ส.ค. 58)
234
32   Link   โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อ มก. ครั้งที่ 4/58 (22 ส.ค. 58)
252
33   Link   โครงการผู้นำนิสิตหอพักก้าวหน้า ครั้งที่ 10 (09 - 10 ส.ค. 58)
231
34   Link   โครงการหลวง 46 (07 - 16 ส.ค. 58)
210
35   Link   โครงการสัมภาษณ์ คัดเลือกและทำสัญญา นิสิตกองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2558 (03 ส.ค. - 18 ก.ย. 58)
216
36   Link   โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 (29 ก.ค. 58)
288
37   Link   โครงการสัมมนาประกันคุณภาพกองกิจกรรมนิสิต 4 วิทยาเขต ครั้งที่ 1 (24 ก.ค. 58)
229
38   Link   โครงการสัมมาทิฐิกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/58 (24 ก.ค. 58)
210
39   Link   โครงการส.มก.รวมใจปล่อยกุ้ง ปู ปลา 58 ล้านตัวทั่วประเทศ ถวายเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (22 ก.ค. 58)
234
40   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 10/58 (18 ก.ค. 58)
198
41   Link   โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต ประจำปี 2558 (09 - 11 ก.ค. 58)
206
42   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 7/58 (08 ก.ค. 58)
256
43   Link   โครงการมิติใหม่นิสิตผู้นำหอพัก (04 ก.ค. 58)
265
44   Link   โครงการตรวจเยื่ยมหอพักนิสิต (30 มิ.ย 58)
229
45   Link   โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการใช้วิทยุสื่อสาร (26 มิ.ย. 58)
242
46   Link   โครงการเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 2 (25 มิ.ย. 58)
228
47   Link   โครงการทำดี ละชั่ว ทำใจให้บริสุทธิ์ (24 มิ.ย. 58)
229
48   Link   โครงการรณรงค์วันต่อต้านสิ่งเสพติดโลก (23 มิ.ย. 58)
234
49   Link   โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อมก. ครั้งที่ 3/58 (20 มิ.ย. 58)
243
50   Link   โครงการกายดี จิตดี ชีวีมีสุข (19 มิ.ย. 58)
239
« เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 3


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก