ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2562


แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   โครงการจัดทำสื่อรณรงค์วินัยนิสิต ครั้งที่ 1 (ธ.ค. 61 - ม.ค. 62)
49
2   Link   asean student council summit 2019 (05 - 08 ม.ค. 62)
101
3   Link   กำกับดูแลการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 61 ( 18 ม.ค. - 23 ก.พ. 62)
61
4   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/62 (23 ม.ค. 62)
51
5   Link   สร้างสื่อโฆษณาสุดปัง ด้วยมือถือเครื่องเดียว (24 ม.ค. 62)
83
6   Link   โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ทางอาชีพสำหรับนิสิตพิเศษ (25 ม.ค. - 02 ก.พ. 62)
111
7   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 1/62 (26 ม.ค. 62)
40
8   Link   วันสถาปนามก. (02 ก.พ. 62)
99
9   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/62 (05 ก.พ. 62)
42
10   Link   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 28 (08 ก.พ. 62)
82
11   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 2/62 (09 ก.พ. 62)
42
12   Link   โครงการจัดการความรู้เพื่อจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานรอบเดือนม.ค.-มิ.ย. 62 ในระบบ KU SMART P (12 ก.พ. 62)
74
13   Link   KU Cupid Day (14 ก.พ. 62)
62
14   Link   โครงการอ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 1/62 (16 ก.พ. 62)
38
15   Link   โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสบการณ์ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น (16 -17 ก.พ. 62)
63
16   Link   โครงการไหว้พระเวียนเทียนวันมาฆบูชา (19 ก.พ. 62)
67
17   Link   โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (น้องธันย์) (21 ก.พ. 62)
53
18   Link   โครงการรณรงค์วันสตรีสากล : ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (25 ก.พ. - 01 มี.ค. 62)
59
19   Link   โครงการอบรมวินัยจราจร ครั้งที่ 1 (26 ก.พ. 62)
43
20   Link   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นเรื่องแนวทางการป้องกัน และบำบัดอาการนิ้วล็อค (27 ก.พ. 62)
70
21   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/62 (01 มี.ค. 62)
49
22   Link   พิธีบริษัทไทยออยล์มอบทุนการศึกษา (07 มี.ค. 62)
67
23   Link   โครงการสัมมาทิฐิอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก (14 มี.ค. 62)
89
24   Link   โครงการสร้างเสริมสุขภาวะนิสิต (กิจกรรมโยคะเพื่อผ่อนคลายความเคลียด) (19, 26 มี.ค. 62)
51
25   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 3/62 (23 มี.ค. 62)
43
26   Link   งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 28 (27 - 28 มี.ค. 62)
71
27   Link   โครงการบริหารต้นทุน สมดุลชีวิต ตามหลักแผ่นดิน เศรษฐกิจพอเพียง (28 มี.ค. 62)
39
28   Link   โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านของพ่อ (30 มี.ค. 62)
37
29   Link   โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย ครั้งที่ 4/62 (01 เม.ย. 62)
48
30   Link   กิจกรรมสัมมาทิฐิกองกิจการนิสิต ประจำเดือนเมษายน 2562 (02 เม.ย.62)
68
31   Link   โครงการสัมมาทิฐิกองกิจการนิสิต ประจำเดือนเมษายน 2562 (10 เม.ย. 62)
59
32   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 4/62 (20 เม.ย. 62)
42
33   Link   KU INNOVATION EXHIBITION (23 - 24 เม.ย. 62)
63
34   Link   โครงการวันปิดกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 (25 เม.ย. 62)
53
35   Link   โครงการพลังนิสิต พลังจิตอาสา (25 - 26 เม.ย. 62)
49
36   Link   โครงการสัปดาห์การศึกษาต่อ KU Education Week (25 - 26 เม.ย. 62)
43
37   Link   พิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดี ทุนภูมิพล (26 เม.ย. 62)
69
38   Link   โครงการติว TOEIC-TOEFL (26 เม.ย. 62)
21
39   Link   โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน (KU Smart for Success) (27-28 เม.ย. 62)
41
40   Link   โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 (30 เม.ย. 62)
60
41   Link   โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (04 ก.พ. - 01 พ.ค. 62)
8
42   Link   โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 5/62 (04 พ.ค. 62)
39
43   Link   โครงการไหว้พระเวียนเทียนวันวิสาขบูชา (18 พ.ค. 62)
11
44   Link   โครงการอ่านออกเสียงเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 2/62 (26 พ.ค. 62)
10
45   Link   โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค. 62)
9
46   Link   พิธีขอขมาลาบวช (03 มิ.ย. 62)
34
47   Link   โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ (04 มิ.ย. 62)
29
48   Link   โครงการสัมมนาบุคลากรด้านกิจการนิสิต (4 วิทยาเขต) (07 - 08 มิ.ย. 62)
23
49   Link   ทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ 10 รูป (10 มิ.ย. 62)
20
50   Link   โครงการเสริมทักษะสร้างอาชีพ ครั้งที่ 1 (15 มิ.ย. 62)
15
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 2


อาคารระพีสาคริก กองกิจการนิสิต เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-118-0150-9 หรือต่อหมายเลขภายใน 8500

หน้าแรก