การเขียนประวัติย่อ (RESUME)


RESUME
THANYA SUKJAI
20/2 Sukhaphiban Road Bangkok 10240 Telephone 3730532

CAREER OBJECTIVE :

EXPERIENCE :

EDUCATION :

PERSONAL INFORMATION :

OTHER QUALIFICATIONS :

REFERENCES :


คู่มือการหางานทำ * ขอรับได้ที่ หน่วยบริการจัดหางาน กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ * หน้าถัดไป