บุคลากร กองกิจการนิสิต
ทำเนียบบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ กองกิจการนิสิต
หมายเลขโทรศัพท์บุคลากรกองกิจการนิสิต

* * * * * ยิ้มรับนิสิต ด้วยจิตแจ่มใส ถูกต้องว่องไว ด้วยใจบริการ * * * * *

 !ข่าว!หน่วยงาน!บุคลากร!กิจกรรมนิสิต!บริการและสวัสดิการ!วินัยและพัฒนานิสิต!แนะแนวการศึกษา!บริการจัดหางาน!ทุนการศึกษา!
!กองทุนสวัสดิภาพนิสิต!กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา!กีฬา!สถานพยาบาล!นิสิตเก่าสัมพันธ์!องค์การนิสิต!
!ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ!นโยบาย แผน สถิติข้อมูล รายงาน วิจัย!นานาสาระ!
กองกิจการนิสิต E-mail : psdsad@nontri.ku.ac.th