คนึงหา
พิทยา บุณยรัตพันธ์

**ถึงจะอยู่ห่างกัน ก็ฝันถึงเธอทุกคืน
จำได้ไม่ลืม เมื่อยามนิทรา ยามตื่น ขื่นขมเธอไม่มา
คิดถึง คิดถึง คิดถึง คนึงหา พารัญจวน
ยามกิน สิ้นเธอคอยป้อน ยามนอน อาวรณ์ อาลัย
ยามเปลี่ยวเปล่า ให้เหงาดวงใจ
โอ้เธอไปไหน ไปไหน ไปไหน ใยไม่กลับคืนมา