สามสิบยังแจ๋ว
ยอดรัก สลักใจ

พอทราบอายุขวัญตา น้องเอยพี่มานั่งทำตาปริบปริบ
น้องอายุสามสิบ สามสิบทำไมยังสวย
ยังเต่งยังซึ้งตึงตัง น้องเอยขาวจัง ขาวดังอาม่วย
ยิ้มก็หวานเสียด้วย  ป๋าป่วยยังมองตาแป๋ว
**โถใครจะเชื่อ ว่าแม่บุญเหลือ อายุมากแล้ว
สามสิบยังแจ๋ว  แจ๋วเสียจนน่าจีบ
โอ้แม่มะพร้าวเนื้อตัน น้องเอยมาหมั้นเอาอีตอนสามสิบ
โอ๊ยแม่แก้มสองหยิบ สามสิบดูซิยังสวย